Uzakdoğu’da Yeni Bir Gücün Ortaya Çıkışı: Japonya

Ülkeler Tarihi Mehmet Selçuk 23 Kasım 2020

Uzakdoğu’da yer alan Japonya ve Çin 17.yy’dan 19.yy’a kadar batıyla ilişkilerini kapatmışlardır. Bunun  sebebi ise Avrupalıların Uzakdoğu’da Hristiyanlığı yayma çalışmalarının rahatsızlığa sebep olmasıdır.19.yy’da Japonya’nın bir güç olarak nasıl ortaya çıktığına bir bakalım.

Doğu Asya’da bir ada ülkesi olan Japonya Doğan Güneşin Ülkesi olarak da bilinmektedir. Coğrafi açıdan baktığımızda batısında Japon denizi, kuzey Kore, güney Kore, Çin ve Rusya varken güneyinde Tayvan’a kadar uzanmaktadır. Japonya takım adalardan oluşmakla birlikte altı bin kadar adası olduğu bilinmektedir.

1600’lere ait bir Japonya haritası

Japonya’nın Dış Dünyaya Açılması

Uzak doğuda yer alan Japonya ortaçağdan 18.yy’a kadar dış dünyaya kapalı bir ülkeydi. Japonya’da da ortaçağ Avrupa’sındaki derebeylik (feodalite) sistemine benzer bir yapılanma vardı. Daymiyo denilen bu yapılanma yarı feodal bir askeri yapılanmaydı. Daymiyo sisteminde asıl güç Şogun adı verilen derebeylerin en güçlüsü arasından seçilen ordu komutanlarının elindeydi.

İmparator devletin başında sadece sembolik olarak bulunuyordu. 1854 yılında Japonya dışarı açılmaya başlıyor. Japonya’nın batıya açılamasında ABD’nin belirgin bir etkisi olmuştur. ABD ile baş edemeyeceğini anlayınca ülkesini Amerikalılara açtı. 1854’de imzalanan ticari antlaşmalar halkın tepkisini çekti. Şogun yönetimi suçlu buldu. Böylece Şogun yönetimi ülke içindeki etkisini kaybederek halk imparatoru desteklemeye başladı.

MEİJİ RESTORASYONU

Black and white photo of emperor Meiji of Japan.jpg
Emperor Meiji of Japan (1852-1912)

1867’de genç yaşta tahta geçen imparator Mutsuhito’nun aydınlanma batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya‘da Meiji Restarasyonu aydınlanma denilen bir reform süreci başlamış oldu. Bu Meiji dönemi Japon modern tarihinin temelleri atılmıştır.

1865’te feodal düzen yıkılarak batı tarzında bir hükümet kurulmuştur. Hukuk sisteminde reform yapılarak Prusya-Alman modeline dayalı yeni bir anaysa oluşturuldu.

1.Eğitim alanında yenilikler yapılarak okur yazar oranı arttırıldı.

2.Takvim değiştirildi.

3.Batıdan akademisyen getirilerek çalışmalar yapılarak kendi uzmanlarının eğitimine önem verildi.

4.Japonya batıdan gelen teknik gelişmeleri yakından takip ederek Japonlar Avrupa’nın karşısına sömürgeci bir devlet olarak ortaya çıktı.

5. Japon donamasının kurulmasında İngiltere krallık donanmasından faydalanıldı.

6. Devlet ulaşım ve haberleşmeye önem vererek demir yolu ,telgraf hatları ,deniz yolları oluşturmaya özendirdi.

7. Japonların «güçlü ordusu olan zengin bir ülke olma» hayali vardı.

#Japonya #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler