Tarihin Çağlara Ayrılması: İLK ÇAĞ

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 30 Kasım 2020

Tarihi devirler özellik ve zamanlarına göre çağlara ayrılmıştır. Yazının bulunması tüm dünyayı etkileyecek İlk Çağ ‘ ı başlatmıştır. Meydana gelen tüm dünyayı etkileyen yani evrensel olayların baz şeylerin bitiş ve başlangıcı olmuştur.

Tarihin çağlara ayrılması tarihin incelenmesi açısından bir çok kolaylık sağlamıştır. Çağlar ayrılırken batı dünyası Avrupa Akdeniz’i baz almış ve “Avrupa tarihi merkezli” olarak dönemlendirmiştir. Cellarius (1634-1707) o başta olmak üzere Avrupalı tarihçiler dünyanın diğer bölgelerini dışlamıştır.

İLK ÇAĞ

İlk Çağ’a baktığımızda aslında kesin başlangıç ve bitiş tarihi veremeyiz. bunun asıl nedeni ise yazının tam anlamıyla ortaya çıkış tarihinin bilinmemesiyle ve bitiş tarihi açısından bilim damları arasında bir tartışma mevcuttur.

İlk Çağ MÖ. 4000-3500 Yazının bulunmasından Kavimler göçüne kadar

Orta Çağ 375-1453 Kavimler göçünden İstanbul’un fethine kadar

Yeni Çağ 1453-1789 İstanbul’un fethinden Fransız ihtilaline kadar

Yakın Çağ 1789-?

Genel Özellikleri

 • Bu dönemde din anlayışı ortaya çıkmış en yaygın olan din anlayışı Çok Tanrılı din anlayışıdır. Ortaya çıkan tek tanrılı din Musevilik olmuştur.
 • Demokratik yönetim anlayışına uygun bazı gelişmeler İyon, Yunan, Asur ve Roma’da gerçekleşmiştir.
 • Özgür düşünce ortamı Akdeniz havzasında ortaya çıkarak bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır.
 • Deniz aşırı medeniyetler (İyon, Fenike ,Yunan Asur) koloni çalışmalarıyla deniz ticareti gelişmiştir. Ticaretin gelişmesine İpek Yolu, Baharat Yolu , Kürk Yolu, Kral Yolu katkıda bulunmuştur. Anadolu ticaret yollarının altın çağı , Pers İmparatoru Darius’un yaptırdığı Kral Yolu ile başlamıştır.
 • Başlangıçta Türklerin başlatmış olduğu Kavimler Göçü Orta Çağ siyasi yapısının oluşmasına zemin hazırlamıştır.
 • Başlangıçtaki şehir devletleri şeklindeki örgütlenmelerin yerini merkezi krallıklar almıştır.

İPEK YOLU: Çin Şian’dan başlayarak Doğu Türkistan Moğolistan , Kazakistan , Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı geçip Hazar Denizi’ne oradan İran üzerinden Suriye’nin Lazkiye Limanı’na ulaşılmıştır. Diğer kol , Anadolu topraklarına oradan Trakya üzerinden Avrupa’ya gitmiştir. İpek Yolu üzerinde Turfan, Aksu, Kaşgar ,Hotan ,Yarkent gibi şehirler kurulmuştur.

BAHARAT YOLU: Hindistan ve Seylan’dan (Sri Lanka) baharatlar, Kızıldeniz’deki Akabe ve Basra Körfezlerine oradan da Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır’da İskenderiye’ye taşınmıştır.

#İlk Çağ #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
  Yakup

  1 Aralık 2020

  Emeginize saglik hocam bu uzaktan egitimde cok isime yaradi 🤗🤗


 1. […] alan Mete Han’ın ülkenin en parlak günlerinin yaşanmasına da olanak sağladığı biliniyor. Moğol – Tunguz topluluklarının kalkışmasını kesin bir şekilde ortadan kaldıran Mete Han 35 yıl […]


 2. […] bulunmasına kadar olan dönem Tarih Öncesi Dönem olarak adlandırılmaktadır. Tarih öncesi dönem taş tunç ve demir olmak üzere […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler