TARİH BİLİMİ

Tarih Bilimi Mehmet Selçuk 22 Kasım 2020

Tarih kelimesi Arapça “verreha” fiilinden türemekle birlikte “ay , zaman ” anlamına gelmektedir. Bu kelimenin batı dillerindeki karşılığı İstoria, İstorian sözcüğüne dayanmaktadır. Tarihin genel tanımı şöyledir: insanların geçmişte yaşadıkları olayları ve gelişmeleri yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi bağlamında inceleyen bilim dalına denmektedir. Tarih aslında yaşadığımız andır. İnsanın dünü , bugünü ve yarını. “Tarih nedir?” sorusuna bir cevap arayalım.

Tarihin Anlamı Kapsamında Bazı Bilim Adamlarının Görüşleri

Karl Marx : tarihi ” Büyük adamların değil , toplumsal sınıfların arasındaki savaşın anlatımı” şeklinde tanımlamaktadır.

Zeki Velidi Togan :“tarih çağdaş hayatın ,geçmiş hayatı bir tekamül olarak anlatılmasıdır.”

İbn Haldun: “Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer” sözüyle geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin önemini ortaya koymaktadır. Tarihin , gerçeği araştırarak olayların ortaya çıkacağını ifade etmektedir.

Heredot: Tarihi, “insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgiler “şeklinde tanımlamıştır.

Jebens, Adolf - Leopold von Ranke (detail) - 1875.jpg
Ranke

Voltaire: Tarihi, milletlerin tarlası olarak görmüş ve her toplumun , ne ekmişse gelecekte onu biçeceğini ifade etmiştir. Tarihi, bir nesilden diğer nesle aktarılan hikayeler şeklinde tanımlamıştır.

Leopold Von Ranke: Akademik tarihçiliğin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Tarih araştırmalarının ana kaynaklara dayalı olarak yürütülmesini savunmuş ve ikinci elden kaynakları incelemelerde kapsam dışı tutmuştur. Tenkitçi tarih anlayışıyla birlikte Alman tarih ekolünün temelini oluşturmuştur.

Tarih Biliminin Özellikleri

TARİH:

  • Konu olarak insanı ele alır. İnsanların siyasi ,sosyal, kültürel, ekonomik vb. faaliyetleri tarihin konusu içindedir. Tüm insanoğlunun ortak bir mirası olup insanlığın geçmişini konu almaktadır.
  • Geçmişle bugün arasında bir köprü vazifesi görmektedir.
  • Tarihi olaylar olgular tekrarlanamaz yaşanılan olaylardan ders çıkarmamız gerekmektedir.
  • Tarihte yeni belgeler , bulgular ortaya çıktıkça bilgiler değişebilir. Belgelere dayanmakla birlikte olayların tarafsız bir şekilde aktarılması gerekmektedir.
  • Tarihi olaylar arasında bir sebep – sonuç ilişkisi mevcuttur. Tarihi olaylara objektif tarafsız olarak yaklaşılmalıdır. Sübjektif yaklaşılmamalıdır.
  • Tarihte sebep – sonuç ilişkisi olduğu kadar hatta daha fazla yer – zaman ilişkisi önemlidir. Olayın geçtiği dönemin koşullarını ve zamanı bilmek olayın daha iyi değerlendirilmesini sağlamaktadır. Olayın geçtiği zamanın bilinmesi , olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini de kurulmasını sağlar.

#RANKE #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler