Tarih Öncesi: TAŞ DEVRİ

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 29 Kasım 2020

Yazının bulunmasına kadar olan dönem Tarih Öncesi Dönem olarak adlandırılmaktadır. Tarih öncesi dönem taş tunç ve demir olmak üzere üçe ayrılmış sonradan taş kendi içinde eski ( paleolitik)ve yeni taş (neolitik) olarak ayrılmıştır. Toplumlara baktığımızda hepsi aynı ana tarih öncesi devirleri yaşamamışlardır. Çünkü toplumların yazıyı kullanma tarihleri farklılık göstermektedir.

Eski Taş ( Paleolitik)

Paleotilik devrin ilk ismi Eski Taş’tır. Paleotik dönem tarih öncesi devirlerden en uzunu olup Neolitik Devir ‘in başlamasına kadar olan arkeolojik devirdir. Bu dönemde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlar mağara ve ağaç kavuklarında yaşamışlardır. Avcılık haricinde besin kaynağı olarak kendiliğinden yetişen yabani buğday , arpa, çavdar gibi tahılları toplamışlardır.

Paleotik devirde göçebe yaşam tarzı hakimdi kabile tipinde aile yapılanması mevcuttu. Kadın toplayıcı erkek ise avcıydı. kendilerine ağaçlardan silah yapmışlar ayrıca obsidyen denilen volkanik cam ve taşların yontulmasıyla günlük kulanım eşyaları ve silahlar yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş kontrol altına alınabilmiştir

Türkiye’de Bulunan Yerler

Yarımburgaz , Karain, Beldibi,Belbaşı(Antalya),Mağaracık(Antakta),Dündartepe (Samsun) Anadolu’da bulunan paleolitik döneme ait önemli merkezlerdir.

Orta Taş ( Mezolitik)

M.Ö. 10000-M.Ö. 6000 arasındaki dönemdir. bu dönemde insanlar taşları kendilerini savunmak ve avlanmak için kullanmışlardır. Buzul çağı sona ererken iklim normale dönüyordu. Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmeye başlamış, ilk evcilleştiren hayvan köpektir .İnsanlar doğal sığınaklarla birlikte vahşi hayvanlardan korunmuşlardır.

Anadolu’da Merkezler

Baradiz ( Göller Yöresi), İkiztepe (Tekkeköy, Samsun), Macunçay (Ankara)

Yeni Taş (Neolitik)

Buzulların tamamen çekilmesiyle birlikte iklim normale dönmeye başlamış ve popülasyonda çeşitlilikler meydana gelmiştir.

bu dönemde ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır. İnsanlar ırmak ve göl kenarlarına evler yaparak köyle oluşturmuşlardır. İnsanlar yerleşik hayat tarzına adapte olmaya çalışmıştır. Gıda ürünleri üretmeye başlamış, hayvanları evcilleştirerek sürü oluşturmuşlardır. Tarım hayatı başlamış bulunuyordu. İlk üretimi yapılan bitkiler: buğday, arpa, bezelye ve mercimektir.

Bu dönemde avcılığın yerini hayvancılık, toplayıcılığın ise yerini çiftlikler almıştır. Irmak ve göl kenarlarına yerleşmeyle birlikte balıkçık faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Ateş ve toprağı birleştirerek kaplar günlük kullanım eşyaları yapılmıştır. Bitki liflerinden elbiseler yapmışlar , obsidyen kullanarak olta, iğne bıçak yapmışlardır.

Bu dönemde insanlar tüketici toplum olmaktan çıkmış , üretici topluma doğru geçiş yapmışlardır.

Türkiye’de Bulunan Yerler

Çatalhöyük (Konya)

Çatalhöyük( konya),Çayönü (Diyarbakır), Sakçagözü (Gaziantep),Urfa -Göbeklitepe Anadolu’da bulunan Neolitik Devri’ne ait önemli merkezlerdir.

Anadolu’da diğer yerleşim alanları arasında: Tepecik, Tülintepe, Akarçay Tepe, Yumuktepe, Tepecik -Çiftlik, Erbaba, Fikirtepe, Pendik, Ilıpınar, Menteşe, Aktopraklık ,Aşağı Pınar ,Hocaçeşme bulunur.

#Taş Devri #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler