SUN TZU KİMDİR ?

Kimdir? Mehmet Selçuk 30 Kasım 2020

Sun Tzu,MÖ 500’de Wu Devleti’nde doğmuştur. Asıl adı, Sun-Tzu, Sun-Wu, Sun-Zi’dir. Adının anlamı “ustanın güneşi”dir. Çinli komutan, filozof ve askeri bilgedir.

Tzu, büyük bir savaşçı olmamasına rağmen imza attığı tek bir kitapla, tarihe adını yazdırmış birçok büyük askere ilham kaynağı olmuştur.

Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı(The Art of War) adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramlarıdır. Çin’de M.Ö. 5. – 3. yüzyıllar arasında yaşanan “Savaşan Eyaletler” döneminde yazıldığı bilinmektedir.

Sun Tzu’nun hayatı hakkında elde bulunan tek kaynak, M.Ö 2. yüzyılda tarihçi Sima Qian
tarafından yazılmış bir biyografiydi. Qian, burada Sun Tzu ’yu M.Ö 6. yüzyılda, bugünkü Çin’i oluşturan krallıklarından biri olan Wu’da yaşamış bir general olarak anlatır.  Her zaman barış dolu ve huzurlu bir hayat isteyen Sun Tzu , Kral Helu’nun Chu’yu fethetmesinin ardından birden bire ortadan kayboldu. Ölüm tarihi M.Ö 496 olarak tahmin edilmektedir.

Sun Tzu’nun Savaş Sanatı kitabında toplam 13 bölüm bulunmaktadır.

I. Plan Hazırlamak

II. Savaşmak

III. Stratejik Saldırı

IV. Teamüller ve Temayüller

V. Enerji

VI. Zayıf ve Güçlü

VII. Manevra

VIII. Taktik Değiştirmek

IX. Yürüyüş Halindeki Ordu

X. Arazi Tipleri

XI. Dokuz Çeşit Arazi

XII. Ateşle Saldır

XIII. Casusluk

PLAN HAZIRLAMAK

 • Yapabileceğin zaman, yapamıyormuş gibi yap.
 • Sakinse sinirlendir.
 • Zayıfsa öv.
 • Uyum içindeyse böl.
 • Seni nerede beklemiyorsa orada ol.

SAVAŞMAK

 • Duydum ki, savaşta acele etmek aptalca olabilir; ama gecikenin akıllısını da hiç görmedim.
 • Savaşta, zaferi ödüllendir, uzun süren seferleri değil.
 • Uzaktaki orduyu ikmal etmek halkın kesesini boşaltır ve yoksulu daha da yoksullaştırır.
 • Bir ulusun uzun sürmüş bir savaştan karlı çıktığı şimdiye kadar duyulmuş şey değildir.
 • Bilge general yazgının efendisidir; ulusun yükselişi ya da düşüşü onun elindedir.

STRATEJİK SALDIRI

 1. Bir orduyu, bir alayı, bir taburu, bir bölüğü zara vermeden teslim almak onu imha etmekten yeğdir.
 2. Savaşın en soysuz biçimi kentlere saldırmaktır. Kuşatma savaşı son çaredir.
 3. Yetenekli stratejist düşmanı savaşmadan yener, kent, kuşatmadan fetheder, düşman devleti savaşı uzatmadan yıkar.
 4. İnatla savaşan küçük bir kuvvet daha büyük bir kuvvete esir düşer.
 5. General ulusun payandasıdır. Payanda sağlamsa ulus güçlüdür; payanda çürükse ulus zayıftır.

TEAMÜLLER VE TEMAYÜLLER

 • Gücü kendinde, zayıflığı düşmanda ara.
 • Zayıflık savunma, güç saldırı demektir.
 • Usta savunmacı yerin yedi kat dibine gizlenir; usta saldırgan göğün yedi kat üzerine çıkar.
 • Usta savaşçının kazandığı zaferler olağanüstü zaferler değildir; bilgeliğe şan, yiğitliğe fazilet katmazlar.
 • Muzaffer bir ordu bendinden kurtulup bin kulaç derinliğindeki bir uçuruma boşalan suyun gücüne sahiptir.

ENERJİ

 • Çokla dövüşmek azla dövüşmekten farksızdır; mesele, askeri gonglarla hizaya sokmak, flamalarla tanımlamaktır.
 • Savaşta çatışmaya doğrudan gir, ama zaferi dolaylı yoldan güvenceye al.
 • Notaların sayısı beşi geçmez ama bunların tüm permütasyonlarını dinlemeye vakit yetmez.
 • Usta savaşçının enerjisi müthiş, zamanlaması milimetriktir.
 • Düzensizliğin altında düzen, korkunun altında cesaret, zayıflığın altında kuvvet bulunur.

ZAYIF VE GÜÇLÜ

 • Düşmanı savunmasız yakalayıp saldırarak zaferi garantiye al.
 • Düşman saldırmadan savunmaya geçerek savunmayı garantiye al.
 • Düşmanın zayıf tarafını bulup saldırırsan, ne kadar kuvvetli olursa olsun sana karşı koyamaz.
 • Ah ilahi kurnazlık ve gizlilik sanatı! Senin sayende görünmez duyulmaz olmayı öğrenir ve böylece düşmanın kaderini elimizde tutarız.
 • Aza çokla saldırırım, böylece düşmanım benim karşımda zayıf kalır.

MANEVRA

 • Taktik manevra sana üstünlük sağlayacağı gibi seni tehlikeye de düşürebilir.
 • Üstünlük kazanmak için 25 kilometre ilerlersen, öncü birliklerinin komutanı esir düşer ve askerlerini yarısı hedefe ulaşır.
 • Üstünlük kazanmak için 15 kilometre ilerlersen, askerlerinin üçte ikisi hedefine ulaşır.
 • Derebeylerinin planlarını bilmezsen, ittifaklar kuramazsın.
 • Savaşın temeli hiledir; hile yapan kazanır.

TAKTİK DEĞİŞTİRMEK

 • Taktik değiştirmelerin faydalarını bilen general savaşın ne olduğunu anlar.
 • Bilge lider, düşünüp taşınırken, daima kazancı ve kaybı dengeler.
 • Derebeylerine kayıp verdirerek boyun eğmelerini sağlar.
 • Kazanç düşüncesini gemleyerek hedefine ulaşabilir.
 • Yetenekli savaşçı, düşman saldırmaz diye düşünmez; aşılmaz bir savunma hazırlar.

YÜRÜYÜŞ HALİNDEKİ ORDU

 • Yükselerek uçan kuşlar pusu işaretidir.
 • Ürküp kaçan hayvanlar sürpriz işaretidir.
 • Alçak ve yaygın toz bulutları ise yaklaşan piyadenin işaretidir.
 • Eğer ağaçlar kımıldıyorsa, düşman geliyor demektir.
 • Sürekli hareket eden sancak ve flamalar düzensizlik işaretidir.

ARAZİ TİPLERİ

 • Arazi askerin en iyi müttefikidir.
 • Uzak arazide, eğer dost ve düşman kuvvetler birbirine denkse, düşmanı kışkırtıp savaşa sokmak zordur ve bir çarpışma üstünlük getirmez.
 • Eğer sarp araziye ilkönce sen ulaşırsan, en yüksek ve güneşli yeri tut ve düşmanın gelmesini bekle.
 • Geçitleri ilkönce sen tut ve çok sayıda asker yığıp geçidi kapatarak düşmanın gelmesini bekle.
 • Her iki ordu da dolambaçlı arazideyse ve düşman ordusu hazırlıksız vaziyetteyse gidip onu yenersin.

DOKUZ ÇEŞİT ARAZİ

 • Efendi sun der ki, savaş sanatı dokuz çeşit arazi bilir: dağınık arazi, derinliği olmayan arazi, stratejik arazi, açık arazi, kavşak arazi, ciddi arazi, zor arazi, kapalı arazi, ölümcül arazi.
 • Eğer bir derebeyi kendi arazisinde savaşıyorsa, bu araziye dağınık arazi denir.
 • Hayatta kalmak için ölesiye mücadele etmeyi gerektiren, ölesiye mücadele etmediğin taktirde perişan olacağın araziler, ölümcül arazilerdir.
 • Her iki taraf da özgürce gelip geçebiliyorsa, bu, açık arazidir.
 • Eğer arazi her iki tarafa da üstünlük sağlıyorsa, bu stratejik arazidir.

ATEŞLE SALDIR

 • Ateşle saldırmak için elde birtakım araçlar olası gerekir; malzeme hazır olmalıdır.
 • Uygun mevsim, havanın sıcak ve kuru olduğu mevsimdir.
 • Mevsim yangın çıkarmaya uygun olmalıdır; hava şartları yangını başlatacak malzemeleri tutuşturmaya uygun olmalıdır.
 • Eğer düşman kampında yangın çıkarsa dışarıdan saldır.
 • Ateş, bir saldırıya çok yardımcı olur. Saldırırken ateşten faydalanmak zeka göstergesidir.

CASUSLUK

 • Düşmanın durumu hakkında bilgi almayı sağlayacak birkaç kilo altını harcamaktan sakınmak duyarsızlık olur.
 • Beş tür casus vardır: yerli casuslar, dahili casuslar, çift taraflı casuslar, ölü casuslar ve diri casuslar.
 • Bilge olmayan hükümdar ya da komutan casus istihdam edemez.
 • Casusların kurnazlıklarının haddi hesabı yoktur. Pek çok insanın aklının ucundan geçemeyecek şeyler düşünür ya da yaparlar.
 • Eğer gizli bir bilgi vaktinden önce açığa çıkarsa, hem casus gem de casusun bu bilgiyi verdiği kişi öldürülmelidir.

#Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
  Seda

  1 Aralık 2020

  Sitenizi ilk açıldığı günden itibaren takip ediyorum. Bir tarih sever olarak sitenizden oldukça faydalanıyorum. Ayrıca ilk günlere göre daha ilgi çeken içeriklerin girilmesi kendinizi geliştirdiğinizin göstergesi. Umarım devamlılığı olur. Başarılar diliyorum.


 1. Meltem

  1 Aralık 2020

  Sitenizi beğenerek takip etmeye başladım


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler