Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 21 Aralık 2020

Amasya Protokollerinde alınan kararlar ile Ali Rıza Hükümeti, Temsil Heyeti’nin istekleri ile Mebusan Meclisi’ni son kez toplama kararı almıştır. Kararlar alındıktan sonra bir sonraki soru ise son Mebusan Meclisi’nin nerede toplanacağı olmuştur. Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un sınırlarında işgal tehlikesi olduğundan Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına son derece karşı çıkmaktaydılar. Eğer İstanbul’da Mebusan Meclisi toplanır ise İstanbul gibi işgalin sınırında olan bir noktada yeni tam bağımsız Türkiye’nin temelleri atılırken güvenlik tehlikesi yaşanacaktı. Bu sebeple sonuna kadar karşı çıkan Temsil Heyeti, bu tehlikeyi pek görmeyenlerin ve Osmanlı Hükümeti’nin baskı ve ısrarları neticesinde son Mebusan Meclisi İstanbul’da toplanmış oldu.

 Bu yazımızda ise Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Milli bünyesinde alınan kararlardan bahsedeceğiz.

Son Mebusan Meclisi’nin Toplanması Tarihi

12 Ocak 1920’de Son kez toplanan Mebusan Meclisi, tüm ısrarlara rağmen İstanbul’da toplanması nedeni ile güvenlik açısından Mustafa Kemal meclise katılmamıştır.

Mebusan Meclisi’nde Ali Rıza Paşa hükümetini ve İstanbul hükümetini temsil eden milletvekilleri bulunuyordu. Anadolu’dan gelen istek ile İstanbul Hükümeti meclis çalışmaları başlattığı süreçte Mustafa Kemal Paşa’nın meclis başkanı olması istenmişti fakat Temsil Heyeti ne bu başkanlığı halledebilmiş ne de milli mücadelenin ve teşkilatın amaçlarına hizmet edebilecek bir Müdafaa-i Hukuk grubu kurabilmişlerdi. Yalnızca mecliste bulunan Müdafaa-i Hukukçular Rauf Bey’in önderliğin de Felah-ı Vatan grubunu kurmuşlardır.

Mebusan Meclisi’nin yapmış olduğu en iyi faaliyet Misak-ı Milli’yi kabul etmesi olmuştur. Meclis’teki diğer milli mücadele taraftarlarının desteği ile kabul gören Misak-ı Milli sayesinde artık tüm Anadolu milli mücadelenin içine girmiş oldu.

Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi ile bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlar şu şekildedir:

  • Kars, Ardahan ve Artvin içi gerekli görülür ise tekrardan halk oylaması yapılacaktır.
  • Batı Trakya’nın durumuna orada yaşayan halk karar verecektir.
  • Halifeliğin, İstanbul’un ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar, gerekli devletler ile yapılacak görüşmeler sonucunda anlaşılırsa dünya ticaretine açılacaktır.
  • Azınlıklar için istenen hakların kabulü yalnızca sınırımız dışında bulunan Müslümanlara da verilirse kabul edilecektir.
  • Kapitülasyonların kaldırılması gereklidir.
  • Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin kaderi halkın oyu ile belirlenmelidir.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler