Selçuklu Devletinde Kadın

Selçuklu Tarihi Mehmet Selçuk 28 Ekim 2020

Selçuklu Devletinde kadının önemi!

Türklerin Anadolu’daki ilk büyük imparatorluğu Selçuklu ‘ya bağlı Anadolu Selçuklu Devleti (Türkiye Selçukluları) olmuştur. 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya kesin olarak giren türkler bir daha çıkmamış ve daimi hakimi olarak kalmıştır. Merkez yerleşke ise 1075 yılında İznik’te kurulmuştur. Anadolu Selçuklarının yıkılmasına yakın zamanlarda ise Anadolu’nun çeşitli yerlerinde irili ufaklı birçok beylik kurulmuştur ve bu beyliklerden biri olan Osmanoğulları beyliği kalıcı olarak Anadolu’ya hükmetmeye başlamıştır.

Kadına verilen değer ve sosyal yaşam

Selçuklu her ne kadar ataerkil bir toplum olsa da kadınlara özel bir önem verilirdi. Hanım kelimesinin köküne bakarsak bile bunu anlarız. Hanım kelimesi aslında ‘benim han-ım’ anlamındadır. Evim, evimin baştacı olarak ta anlamlandırılabilir. Ailenin temel taşıdır kadın. Kadının yeri öylesine özeldi ki, beyin yokluğunda söz sahibi olan kişi yine baş hatun olurdu.

Selçuklu’da kadın maharetli, edepli, sadık, savaşçı, ev hanımı, anne ve de en önemlisi ailenin bel kemiğidir. Erkeğine yardım etmesinin yanında birçok işi de yaparak devlet yönetimine ve her türlü işe erkek kadar müdahale hükmüne sahipti. Yani birçok yönüyle Avrupa kadınından üstündü. Bu üstünlük verilen değerin bir neticesidir. Hem türk kültürüne hem de islama göre kadının hakları asla göz ardı edilemez ve erkekten geri kalması söz konusu olamazdı.

Selçuklu kadını kendi vazifelerinin ve sorumluluğunu her zaman farkında olarak yaşar ve görevlerini her daim yerine getirirdi. Genellikle zamanını evde geçirir çocuklarına bakar veya çeşitli görevlerde yer alır erkeğine destek çıkardı. Zamanının çoğunu evde geçiren kadınlar dahi sadece tek bir işle uğraşıp çocuklarına bakmaz, ev işleri dışında ev ekonomisine katkı sağlayacak işler de yapardı. Ayrıca her bir kadın aynı zamanda savaşçı özelliğini de geliştirir ve gerekli durumlarda savaşlara katılabilecek donanıma sahip olurdu. Kendini savunabilen kadın modeli, kadının gücünü gösterir.

Cariyeler

Selçuklu yaptığı savaşlardan elde ettiği esirlerden kadın olanları öldürmezdi, bunun en önemli sebeplerinden biri dini idi. Esir olarak alınan kadınlar cariye olarak kullanılırdı. Statü sahibi kişiler tarafından çalıştırılır ve bir süre sonra azad edilirdi. Bu durum Avrupa’daki gibi kölelik kültüründen farklıydı. Cariye kelimesi kadın köle anlamına gelse de, yapılan bu kölelik kısa süreli olurdu genellikle ve insani hakları korunurdu. Eğer isterse erkek bir köle ile evlendirilebilirdi.

Yani Selçuklular’da kadına verilen önem erkeğin statüsünden aşağı kalmazdı. Her hakkı savunulurdu. Kadınlar ise her daim sorumluluğunun farkında ve erkeğine sadıktı.

#Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler