Sanayi Devrimi

Avrupa Tarihi Mehmet Selçuk 13 Kasım 2020

BARROW HEMATİTE ÇELİK SANAYİ

Sanayi Devrimi insan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı geçiş dönemidir. Rönesans ile birlikte bilim alanında olan gelişmeler üretim alanında kullanılmış böylece Sanayi alanındaki ilk adımlar 18.yy’da İngiltere’de başlamıştır.

Nasıl Başladı?

Sanayi Devriminin nasıl ve neden başladığını anlamak için biraz geriye doğru bir bakalım. Orta Çağ’ın son bulmasıyla beraber insanlar bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Reformla berber kilisenin etkisinden kurtularak Rönesans’la birlikte dünya bir aydınlanma çağı yaşadı. Aydınlanma Çağıyla birlikte bilim teknoloji alanında gelişmeler hızlandı. İnsanlar akılcı düşünme yapısının etkisiyle bilimsel çalışmalara daha çok ağırlık vermeye başladı. Bilimsel buluşlar sayesinde sanayi alanı hız kazanmaya başladı.

Sanayileşme için bir hammadde gerekliydi. Bu hammadde olan taş kömürü ve demir de İngiltere ve Avrupa kıtasında bolca mevcuttu. Bütün bu gelişmeler sonucunda Sanayi Devrimi meydana geldi. İlk olarak İngiltere’de ortaya çıktı. Oradan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayıldı.

Sanayi Devrimi İngiltere’de önce dokuma alanında başlamıştır. İplik ve örgü makinesinin yapılmasıyla birlikte ilk üretim başladı.

Barutun yakılmasıyla ortaya çıkan gazlar kullanılarak enerji elde edilmeye başlandı.

17. yy’in sonunda Denis Papin ilk buhar makinesini yapmıştır. Thomas Sawery ise buhar makinesini kullanarak Su boşaltım makinesini yapmıştır. Önce düdüklü tencere yapmıştır. Buhar makinesi İngiltere’de gemileri hareket ettirmek için kullanılmıştır. Orta Çağ Avrupa’sında insan gücü dışında kullanılan ilk enerji kaynağı Su ‘dur. Değirmenler 9.yy’da su gücüyle çalıştırılmaya başlanmıştır.

Sanayi Devriminin Sonuçları

 • Kısa sürede daha çok ürün daha az maliyetler elde edilmeye başlandı.
 • Tarıma dayalı üretim malları ekonomide gerileyerek sanayi mallarının ekonomideki payı arttı.
 • Sanayi alanının gelişmesiyle birlikte yeni çalışma sahaları ortaya çıktı.
 • köyden kente göç başladı. Kentler gelişmeye kırsal kesimlerde gerilemeye başladı.
 • Fabrikada çalışan insanlar işçi sınıfı olarak ortaya çıktı.
 • Sanayi ile birlikte büyük şirketler ortaya çıktı .Bu şirketlere mali destek için de bankacılık sektörü gelişti.
 • Sanayi alanında gelişen ülkeler dünya siyasetinde öne çıktı.
 • Ham madde ve pazar arayışı arttı ve böylece sömürgecilik hızlanarak yayıldı.
 • Sağlık alanındaki gelişmeler de arttı. Böylece insan ömrü daha da uzadı.
 • Üretim insan elinden çıkarak makine tarafından yapılmaya başlanmıştır.

#İngiltere #Sanayi İnkılabı #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler