Osmanlı-Safevi Savaşı 1723-1727

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 20 Aralık 2020

Osmanlı-İran savaşı 1723-1727 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve günümüz İran topraklarında bulunan Safevi Devleti arasında geçmiştir… Bazı kaynaklarda bu savaşa Osmanlı-Safevi savaşı da denir. Bu savaş Batı İran toprakları ve Kafkas topraklarında geçmiştir. Savaşın sonunda Osmanlı yenilgiye uğramıştır. ama buna rağmen Safevilerin nazik tavırları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu çok fazla toprak kaybetmemiştir. Ancak bu savaş ileriki yıllarda Anadolu da bir isyan çıkmasına yol açmıştır.

Savaş Öncesi…

Lale Devri olarak kabul edilen dönem her ne kadar barışçıl bir dönem olarak kabul edilsede. Osmanlı-Safevi savaşı bu dönem için istisnadır… Osmanlı İmparatorluğu Avrupa da topraklarının çoğunu kaybedince toprak için iç karışıklıklar yaşayan günümüz İran topraklarının Safevi devletine göz çevirdi. Bu iç karışıklıklar yanında dini sorunlarda vardı tabikide. Mesela Safevilerin ideolojisinin Şii olmasıdır. Bunun üzerine Safevilerin hükümdarı Şah 1. Hüseyin de İran topraklarındaki Sünni Müslümanlara baskı uygulayınca Osmanlı İmparatorluğu bu konuda hepten deliye dönmüştü. Sünni Müslümanlarda ha bire Osmanlı İmparatorluğuna mektup yazarak yardım istiyorlardı. Avrupada kıtasında kaybettiği toprakları Safevilerle yapacağı savaştan telafi etmeyi düşünen Osmanlılar artık sabırsızlanmaya başlamış ve Dürri Ahmet Efendiyi Safevilerin iç karışıklıklarını öğrensin diye İran topraklarına göndermişti. Dürri Ahmet Efendi döndüğünde padişaha bir sürü bilgi vermişti. Bundan sonrada bir sürü olay gelişmişti ve artık savaş zamanı gelmişti.

Osmanlı ve Safevi Savaşı…

Bu kadar olay üzerine Osmanlı İmparatorluğu artık dayanamayıp Safevilere savaş açmıştı. Osmanlı ve Rusyanın arasındaki sorunlar Avrupalı devletlerin araya girmesiyle çözülmüştü. Ruslarla gizli bir antlaşma yapan Osmanlı İmparatorluğu, Safevilerin kafkaslardaki topraklarını Ruslarla paylaşmıştı bile Savaş artık 1723 yılında başlamıştı. Bu büyük savaşta binlerce insan ya ölmüş yada göz etmeye zorlanmıştı. Aynı şekilde her iki tarafında binlerce askeri şehit düşmüştü. Osmanlı İmparatorluğu, Ruslarla yaptığı antlaşmaya güvenerek bütün gücünü İran topraklarına çekti. 3 koldan aniden saldıran Osmanlı ordusu 1724 yılında Revan şehrini ele geçirdi. Büyük zorluklar da çekilse bir şekilde 1725 yılında Gence şehride alındı. Osmanlı bunların yanında bir çok önemli şehride ele geçirdi. Tam zafer kazanıldığı düşünülürken Safevilerin iktidarı değişti. Yeni gelen kişi Afgan ordularının da desteğini alarak Osmanlılara ani bir meydan muharebesi yaptırdı. Osmanlılar bu saldırıyı hiç beklemedikleri bir zamanda alınca yenilgiye uğradılar.Tarihçilere göre bu savaşı Safevilerin kazanmasının en büyük sebebi Afgan ordularının desteğidir. Aynı zamanda Osmanlı ordusu içinde bulunan bazı Kürt Aşiretleride taraf değiştirmiştir. Sonuç olarak Osmanlı ani bir yenilgi almıştır.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler