Aydınlanma Çağı: RÖNESANS

Avrupa Tarihi Mehmet Selçuk 30 Ekim 2020

Rönesans 15 ve 17.yy’larda Avrupa’da bilim, sanat, edebiyat alanında meydana gelen gelişmelerin tümüne verilen isimdir. Bu gelişmelere Rönesans adını Jacob Burchardt vermiştir.

Rönesans ile birlikte Avrupa ortaçağın karanlığından kurtularak aydınlığa kavuşmuştur. Coğrafi keşiflerle başlayan bu süreç Rönesans ile daha geniş bir alana yayılarak etkilemiştir.

İnsanlık kendi değerini anlamış böylece hümanist anlayış öne çıkmıştır. Rönesans hareketi ilk olarak İtalya’da başlamış oradan da Avrupa’ya yayılmıştır.

Rönesans Neden İtalya’da Başladı?

Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenlerinden bahsedecek olursak öncelikle jeopolitik konumu gereği farklı kültürlerin etkileşim yeri olmuştur.

Eski dünyada felsefe ilim gibi şeylerin başladığı yer olarak kabul edilen Antik Roma üzerinden varlığını sürdürmektedir.

İtalya’nın ekonomisi güçlü olmasıyla bilim sanat edebiyat alanına daha açık haldedir.

İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan ilim adamlarının orada eserlere Latinceye çevirmesi

Rönesans’ın Nedenleri

Matbaa bulunmadan önce kitaplar elle çoğalttığından dolayı kitap azdı. Bilgi geniş alanlara yayılma imkanı bulamıyordu. Matbaanın Çin’de bulunmasıyla kitaplar çoğalmış bilgiye daha kolay ulaşma imkanı olmuştur. haçlı seferleri sayesinde matbaa batıya geçmiş ve John Gutenberg tarafından geliştirilerek bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşılmıştır. Basılan ilk kitap Kırkı İki Satırlı Kitab-ı Mukaddes yani İncil’dir.

Pusulanın bulunmasıyla birlikte yapılan coğrafi keşifler sayesinde yeni yerler imkanlar bulunmuştur. Avrupa daha da zenginleşerek bilim ,sanat alanında gelişme hız kazanmıştır.

Ortaçağda kilise çok baskındı. Skolastik düşünce hakim olduğundan insanlar yeni bilgilere ulaşmıyordu. Kilisenin zayıflamasıyla birlikte skolastik düşünce çökerek bilim ,sanat , özgür düşünce ortaya çıkmıştır.

Rönesans ile birlikte farklı yerlerde farklı insanlar öne çıkmıştır. Bazıları kitapla bazıları resimle. Örneğin Leonardo da Vinci Mona Lisa portresi ile Son Akşam Yemeği çalışmalarıyla ünlü dür.

Fransa’da Rönesans’a krallar destek vermiş ve eski yunanca olan eserler tercüme edilmiştir.

Almanya’da ise Rönesans ve reform yakın zamanda başlamış Luther gibi hümanistler dini metinleri inceleyerek reform hareketlerine zemin hazırlamışlardır.

İngiltere’de tiyatro ün kazanmış Shakespeare, hamlet gibi kişiler öne çıkmıştır.

Rönesans’ın Sonuçları

  • Rönesans en çok dinin, kilisenin etkisini yıkmıştır. Skolastik düşünce yıkılarak deney gözlem pozitif bilimler öne çıkmış hızla gelişmeye başlamıştır.
  • Kilise dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğunu iddia etmiş Galileo yuvarlak olduğunu söylediğinden dolayı asılmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu kabul edilmiştir.
  • İncil farklı dillere çevrilerek insanlar kilisenin yalanlarını anlamış ve kiliseye duyulan güven azalmıştır.
  • Osmanlı devleti Rönesans’a yetişememiş, bilimsel gelişmelerde yetersiz kalmıştır.
  • Avrupa’da resim ve mimari öne çıkmış gotik ,roman tarzında eserler verilmiş Leonardo da Vinci gibi sanatçılar tanınmıştır.

#Avrupa #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] Devrimi insan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı geçiş dönemidir. Rönesans ile birlikte bilim alanında olan gelişmeler üretim alanında kullanılmış böylece Sanayi […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler