Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 9 Mayıs 2021

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı saraylarında,padişahının annesi, kız kardeşi, cariyeleri ve bunların hizmetkârlarının yaşadığı özel bir bölüm vardır. Bu bölüme “Harem” adı verilir. Türkçe olarak telaffuz edilen ama aslında Arapça kökenli bir kelime olan “haram” kelimesinden gelir.

Harem Ne Demek

Haram; dokunulmaz, kutsal,anlamlarına geldiği gibi “eş” anlamına da gelir. Osmanlı’da harem “kutsallık” ve mahremiyet sembolüdür. 15. yüzyılın başlarında, İstanbul’a gelen bir dizi yabancı ziyaretçi, Osmanlı padişahlarının saraylarının, haremin ve içerisinde bulunan cariyelerin hesaplarını not ederek şehrin birçok yönünü anlatmıştır. Bu notlarda haremde bulunan cariye sayısı kimi hesaplarda 400’lerde iken kimi hesaplarda 1500’ün üzerindedir.

Osmanlı’da Harem Ne Zaman Kuruldu

Osmanlı’da harem dairesi Fatih Sultan Mehmet tarafından aile yaşamına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurulan bu daire de ki cariyelerin sayısı artınca harem ağaları ortaya çıkmış ve böylece Osmanlı’da harem ağaları diye bir makam oluşmuştur.

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı’da Haremde Cinsellik

Osmanlı’da harem denilince akla iki şey gelmelidir çünkü iki farklı harem bulunmaktadır. Birincisi en çok bilinen fonksiyonuyla Osmanlı padişahlarının aile hayatını sürdürdüğü ve padişahlara, şehzadelere, devlet büyüklerine eş temin edildiği oluşumdur. İkincisi ise aslında pek bilinmese de adeta okul görevi gören oluşumdur. Osmanlı İmparatorluğunun devamı için çok önemli olan bu harem oluşumunda Enderun okullarından eğitim görmüş gençlere sarayda yetiştirilen cariyelerin evliliği sağlanmıştır. Bu Osmanlı aristokrasisi için çok önemli bir kuruluştur. Enderun eğitimli devşirme gençler saray terbiyesi almış cariyelerle evlendirildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’na sonuna kadar bağlı aileler oluşturuluyordu.

Osmanlı ‘ da Harem Gercegi

Osmanlı’da Harem Gerçek mi?

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı’da Harem ve Cariyelik

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki haremlerin ve haremlerde bulunan cariyelerin gerçek durumu oldukça karmaşıktır. Onları temel haklardan yoksun tutuklu köleler olarak görme eğiliminde olan bir yabancı için anlaşılması çok zordur. Bu yüzden yabancıların zihninde oluşan harem kavramı çok daha farklıdır. Tüm bunların yanında, Osmanlı’da haremçeşitli işlevler yerine getirmiştir.Orada yaşayan kadınların kendi başlarına önemli bir gücü ve nüfuzu vardı. Her faaliyet padişah etrafında dönerken, haremin padişah için sadece cinsel bir oyun alanı olduğunu varsaymak yanlış olur.

Osmanlı’da Harem Kadınları

Harem, zihinlerde oluşan kavramların aksineçok güçlü bir oluşumdur.Kadınların alınmakta olan siyasi kararlara karşı çıktığı ve padişaha düşmanla başa çıkması için önerilerde bulunduğu durumlar bile vardır.Örneğin, hepimizin bildiği Hürrem Sultan, haremden gelen bir cariyedir. Hürrem Sultan aynı zamanda Avrupa’da Muhteşem olarak bilinen Sultam Süleyman’ın siyasi danışmanıydı. Avrupa çapında birçok farklı figürle bağımsız olarak yazışırdı. Bu, özellikle padişahın çeşitli savaş cephelerinde uzun süre yokluğunda, imparatorlukta kilit rol oynamıştır. Dolayısıyla batı gözünden bakıldığında, hareminkadınları tüm haklardan tamamen mahrum edilmiş gibi görünmektedir, ancak gerçekte kadınlar Osmanlı İmparatorluğu içinde oldukça güçlüydüler ve korkulan figürlerdi.

Osmanlı’da Harem Görevlileri

Osmanlı’da harem görevlilerine harem ağaları veya diğer bir adıyla hadım ağalar denilmekteydi. Harem dairesinde görevli olabilmek için hadım olma şartı vardı. Osmanlı’da ise hadımlık yasak olduğu için bu görevliler yurt dışından köle olarak satın alındılar. Hadım Ağalar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız sizi ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ediyorum.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler