Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk Köşesi Mehmet Selçuk 10 Kasım 2020

Mustafa Kemal ATATÜRK onu tanıtmak anlatmak kelimelere dökmek o kadar zor ki. O bir asker , devlet adamı , başöğretmen Türk Devleti’nin kahramanı:

Hiç yılmadı, düşse bile yeniden denemeye devam etti. O yıkılmış, neredeyse kaybolacak olan bir millete ışık olmuş, onlara yol göstermiştir.

Hayatı

Selanik’te 1881 yılında yılında doğan Mustafa isimli çocuğun kimse büyük bir adam olacağını bilmiyordu. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan annesi Zübeyde Hanım ve kocacıkk Yörüklerinden olan babası Ali Rıza Bey ‘dir.

Ailesi eğitime önem veren kişilerdir. Babası modern bir eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne ,annesi ise daha çok Mahalle Mektebi’ne göndermek istiyordu. Mustafa önce Mahalle mektebine gitmiş kısa bir süre sonra da Şemsi Efendi Mektebi’ne girmiştir.

O arada babası vefat etmiş annesi yeniden evlenmiştir. Daha çok bürokrat yetiştiren Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydolmuştur. Ancak askerlerden çok etkilenince Selanik Askeri Rüştiyesine kaydolmuştur. Burada ona matematik öğretmeni ona KEMAL adını verdi. Onun adı artık Mustafa Kemal’di.

Eğitimine başladığı andan itibaren kafasında düşünceler , fikirler şekillenmeye başlamıştır. Okurken Fransızca öğrenmeye başlamış, bilim, tarih alanında kendini yetiştirmeye başlamıştı. Okuldan yüzbaşı olarak mezun oldu ve bundan sonra onun asıl hikayesi başladı.

Mustafa Kemal ilk askeri görevini Trablusgarp’ta başlamış Kurtuluş Savaşı ile bitmiştir.

1.Dünya Savaşı’nın sonunda artık Osmanlı yoktu. Ülke elden gidiyordu ama Mustafa Kemal yılmadı ve ona inanlarla Milli Mücadeleyi başlattı.

29 Ekim 1923 ‘de Cumhuriyeti ilan etti ve artık Yeni Türk devleti kurulmuş oldu. Milleti daha iyi hale getirmek onu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için birtakım inkılaplar gerçekleştirdi.

Halkçılık ve Cumhuriyetçilik inkılaplarını esas alarak yenilikler getirmiştir.

Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini getirerek eğitim -öğretimde yenilik getirmiş böylece ülkedeki okur yazar oranı artmıştır.

10 kasım 1928 de hayata gözlerini yummuştur. Sadece Türkiye’de değil dünyada tanınmış, en iyi hatta tek liderdir. Onun önderliğinde milletimiz kurtuluşa ermiştir. O bir asker, başkomutan, başöğretmen, ve bir devlet adamı…

Sözleri

  • Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.
  • Ben, 1919 yılı mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.
  • Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

#Mustafa Kemal Atatürk #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] Yeni Türkiye‘nin eski yapı taşlarıyla devam edemeyeceği aşikârdı. Bu değişimlerden biri de Arap harflerinin yetersiz ve zor olmasından dolayı alfabenin değişmesiydi. […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler