Moğollar Türk mü?

Eski Türk Tarihi Mehmet Selçuk 17 Aralık 2020

Türk adı tarih sahnesinde daima kahramanlık ve destanlarla anılırken bazen Moğollar Türk mü tarzında soru işaretlerinde de Türk adını görürsünüz. Türkler, anavatanları olan Orta Asya’dan bütün dünyaya yayılan en eski kavimlerden bir tanesidir. Türklüğün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı net olarak bilinmese de tarihin ilk çağlarından bu yana Türkler var olagelmiştir. Şimdi gelin bu değerli kavmin Moğol halkı ile ilişkisine bir bakalım!

Moğol halkı dendiğinde akla daima Cengiz Han gelir. Çünkü Moğol İmparatorluğu’nun en haşmetli hükümdarı olan Cengiz Han dünyanın her noktasında namını duyurmuştur. Cengiz Han, tarihçilerin önemli bir kısmı tarafından Türk kabul edilir. Nitekim Cengiz’in kendisi de Türk olduğunu öne sürmüştür.

Moğollar Türk ise Moğol Nedir?

Moğol kavramı Orta Asya’da yaşayan bir topluluk için kullanılır. Cengiz Han’ın ortaya attığı bu kavram bugün Moğolistan topraklarında yaşayan pek çok insanın tanımlanmasında kullanılır. Moğol kavramının etnik bir kavram olduğu düşünülse de aslında bu kavram siyasi bir tanımlamadır. Daha iyi anlayabilmek adına Osmanlı’da siyasi tanımlamalarda kullanılan halk isimleri gibi Moğol da benzeri bir yapıyı ifade eder.

Çin kaynaklarına bakıldığında Cengiz Han başta olmak üzere kendine Moğol diyen pek çok kişi ve devlet Türk olarak ifade edilir. Çin kaynakların Cengiz Han’ın görsel özelliklerine bakıldığında Türklerin tipik özelliklerini yansıttığı ifade edilebilir. 

Moğolca ve Türkçe Çok Benzer Diller

Moğolların Türk kavminden geldiğini kanıtlamak adına kullanılan argümanlardan bir tanesi de Moğolca ve Türkçe arasındaki benzerliktir. Altay dil ailesinin parçası olan bu iki dil de benzer kavramların kullanılmasını sağlamıştır. Moğolca ve Türkçe arasında çalışmalar yapan uzmanların aynı kelimelerin kullanıldığını kanıtladığı görülür. Nitekim Cengiz Han’ın aile adının dahi Türkçe ifadelerle aynı olduğu saptanmıştır.

Cengiz Han’ın Türk ve Moğolların da Türk olduğuna delillerden bir tanesi de Cengiz’in çocuklarına verdiği isimlerdir. Çağatay ve Ögedey Türkçe isimlerden türemiş iki kullanımdır. Bilindiği üzere Çağa ve Öge Türkçe kavramlar olup pek çok Türk tarafından kullanılmıştır. Moğol ve Türk kavimlerinin kesin olarak eş olduğunu ifade etmek çok zor olsa da göstergeler bu kanıyı kuvvetlendiriyor.

#Cengiz Han #Moğollar #Türkler
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler