Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 15 Aralık 2020

 Anadolu topraklarında kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi verilirken yalnızca İngiltere, Fransa gibi Anadolu topraklarını isteyen devletler ile savaşılmamıştır. Aynı zamanda geneli Anadolu topraklarının parçalanmasını isteyen devletlerce desteklenmiş Türklerin kurmuş olduğu cemiyetlerle de mücadele edilmiştir. Bu cemiyetlere Milli Varlığa Düşman Cemiyetler denilmektedir.

 Zararlı Cemiyetler, tam bağımsız bir ülke olamayacağımıza inanıp halkın desteği ile bu mücadeleyi kazanamayacağımıza bu sebeple ya İstanbul Hükümeti’ne ya da güçlü devletlere sığınmak ile kurtulabileceğimizi düşünen cemiyetlerdir ki çoğu İngiltere’nin desteği ile kurulmuşlardır.

 Bir önceki yazımızda Millî mücadele döneminin kahramanları olan Milli Cemiyetlerden bahsettikten sonra bu yazımızda ise Milli Cemiyetlerin mücadele ettikleri Düşman Cemiyetler ve bu cemiyetlerin isim ve amaçlarını sizlerle paylaşacağız. Yazımızın devamında konu ile ilgili gerekli detayları bulabilirsiniz.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ortak bir amaca hizmet etmekteydiler. Bu da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde farklı milletler kurulmasını isteyip Anadolu’yu parçalamak istemeleri. Zaten Anadolu’yu bir devlet olarak görselerdi buna cüret dahi edemezlerdi değil mi?

 Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kendilerini gösteren Milli Varlığa Düşman Cemiyetler şunlardır:

  • Kürt Teali Cemiyeti: İngiliz desteğini alarak kurulmuş olan bu cemiyetin amacı Doğu ve Güneydoğu toprakları üzerinde bağımsız bir Kürt Devleti kurmaktır. Fakat bölge halkından istedikleri desteği görememişlerdir.
  • İslam Teali Cemiyeti: İstanbul’da bulunan bazı medrese hocalarının önderliğinde kurulan bu cemiyet İslam dininin prensiplerine uyarak kurtuluşa erilebileceğini savunmuşlardır. Bu sebeple saltanatı ve hilafeti güçlendirmeyi hedeflemişlerdir.
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti: Osmanlı Devleti’nin aydınları olan Halide Edip, Refik Halit, Ahmet Emin gibi önemli isimlerin önderliğinde kurulan bu cemiyet Wilson ilkelerini benimseyip Amerikan mandası altına girerek kurtuluşa erişileceğini düşünmüşlerdir.
  • İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizlerin desteği ile İstanbul’da kurulan bu cemiyet Damat Ferit Paşa’nın da desteğini almıştır. Amaçları İngiliz mandası altına girmektir.
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası: İttihat ve Terakkicilere karşı kurulan bu cemiyet milli mücadeleye karşı çıkmıştır.
  • Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Anadolu’nun kurtuluşunun yalnızca padişah ve halifenin emirlerine uyarak gerçekleşebileceğine inanan bir cemiyettir. Saltanatı ve halifeliği savunmuşlardır.
  • Nigehban Cemiyeti: Asker kaçakları tarafından kurulan bir cemiyettir.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler