Merkantilizm Nedir?

Kimdir? Mehmet Selçuk 25 Ekim 2020

Merkantilizm oldukça değerli ve önemli kavramlardan bir tanesidir.    İnsanlık tarihinde devlet kavramı ortaya çıktığından itibaren bu devletin bir ekonomiye sahip olması gerekmiştir. Bu ekonomilerin de kendi içlerinde bir düzene ihtiyacı vardır. Merkantilizm ise bu düzenler arasında bir sistem dâhilinde olan ilk düzendir.

Merkantalizm’den Önce  

  Merkantilizmden önce yönetimlerin en yaygın kullandığı ekonomik düzen fizyokratik (Zenginliğin toprağa dayalı olduğunu benimseyen anlayış) feodal krallık anlayışıdır. Bu sistemde bütün varlık kaynağı topraktan tarım aracılığı ile çıkarılıp kullanılmaktadır. Bu ilkel ekonomik sistem orta çağın son buluşundan ve sanayi devriminin ortaya çıkışına kadar (1500-1800 arası) verimli bir ekonomi yaratamamıştır. Bu dönemde de merkantilizm dediğimiz anlayış ortaya çıkmıştır.

    Merkantilizmin özellikleri

 • Zenginliğin kaynağı paradır

  İnsanlar tarım dışında da zenginlik elde edilebileceğini fark etmiştir. Bu yöntemlerin en kullanışlısı da tüccarlık ile dışardan hammaddeyi ithal edip ülke içinde işleyip, kullanıp, ihtiyaç fazlasını da yüksek karlılık oranıyla ihraç etmektir. Bunun sonucunda da ülke içinde hammadde üretim ihtiyacı azalmış ve tarım önem kaybetmiştir.

 • Dünya zenginliği sabittir

  Dünyadaki hammadde miktarı sabit olduğu için diğer ülkelerin hammaddesini ele geçirmek ülkenin zenginliğini artıracaktır. Bu da sömürgeciliği yaygın hale getirmiştir.

 • Üretim tüketimden fazla olmalıdır

  Zenginlik için üretilen şeyin tüketimden fazla olması ve bu fazlalığı ticaret ile kar getirecek şekilde dışarıya satmak gerekmektedir

 • İhracat ithalattan fazla olmalıdır

  Dışarıya yapılan harcamalar dışarıya yapılan satışları geçerse ülke ekonomisi zamanla zayıflayacak ve sonunda çökecektir

 • İhracat teşvik edilmelidir

  Dışarıya satışlar yönetim tarafından desteklenmelidir. Fakat bu satışlar ile hammadde değil hammaddenin işlenmesiyle üretilen son ürünler satılmalıdır ki karlılık yüksek olsun.

 • İthalat kısıtlanmalıdır

  Dışarıdan alınan ürünler yönetim tarafından denetlenmelidir. Fakat bu alımlar hammadde ise sorun yoktur. Çünkü alınan hammadde işlenerek tekrar ihraç edilirse iyi bir kar getirecek ve ülke zenginleşecektir.

 • Devlet ekonomiyi aktif bir şekilde yönetmelidir

  Tüm bu denetleme ve teşvikleri elinde tutan bir sistem olması zorunludur bu sistem de devlettir.

 • Güçlü bir devlet ekonomiyi yönetmelidir

  Denetlemeyi yapacak olan devletin aynı zamanda güçlü olması gerekmektedir. Güçlü devlet güçlü ordu demektir. Güçlü ordu ise daha iyi sömürgecilik için dolayısıyla da zenginlik için gereklidir.

Özetlemek gerekirse merkantilizm parayı merkezinde tutan ve para için yapılabilecek her türlü yöntemi uygulayan sömürgeciliğin ortaya çıkışında etkili bir ekonomik anlayıştır.

#Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler