Reform Öncüsü: Martin Luther

Avrupa Tarihi Mehmet Selçuk 2 Kasım 2020

Martin Luther orta çağın yıkıcısı orta çağdan çıkışı yansıtan bir isimdir. Orta çağ Hristiyan dünyasını yerle bir etmiştir Kutsal kitap incili tercüme ederek insanlara doğruyu göstermiş kilisenin etkisini yıkmıştır.

Kimdir?

Martin Luther 10 kasım 1483’ de doğmuş alman bir keşiş, üniversite profesörü, Protestanlığın kurucusu diyebiliriz. Almanya’da Eisleben şehrinde doğmuş Erfurt üniversitesine gitmiştir. Bir gün yıldırım çarpma tehlikesi karşılaşmış ve keşiş olmaya karar vermiştir. Aziz Augistin tarikatına katılarak rahip oldu.

Luther manastıra girdiği günden itibaren Hristiyanlığı sorguluyordu.1517 de teoloji profesörlüğü yaptığı zaman 95 tezi olarak bildiğimiz “Endülijansın Kuvvetine Dair Tezler” adlı 95 maddeden oluşan makaleyi yayınladı. Sonuçta bu tezler Almanya’da ve komşu ülkelerde Luther’in kendisinin de öngörmüş olmadığı bir hızla yayılınca sadece endüljans satışlarında bir düşüş yaşanmakla kalmadı, bu olay bütün reform hareketinin başlangıcı oldu ve komşu ülkelerde Luther’in kendisinin de öngörmüş olmadığı bir hızla yayılınca sadece endüljans satışlarında bir düşüş yaşanmakla kalmadı, bu olay bütün reform hareketinin başlangıcı oldu.

1521 de Luther aforoz edildi ve 5.Karl huzuruna çağırılarak imparatorluk kurultayında tezlerini inkâr etmesi beklendi. Ancak Luther bunu yapmadı. “Kutsal Metinler ve akıl yoluyla ikna edilmediğim sürece papalar ve konsillerin otoritesini kabul edemem. Zira bunlar kendi aralarında çelişmekte ve benim vicdanım da sadece Tanrı’nın sözüne bağlıdır. Bu sebeple hiçbir görüşümden dönmüyorum çünkü kişinin vicdanına rağmen yazdıklarını inkar etmesi doğru ve güvenilir olmaz. Tanrı yardımcım olsun”. Dedi.

Matbaanın bulunmasıyla birlikte artık bilgi kolayca yayılma imkanı buluyordu. martin Luther’in iyi bir okuyucu kitlesi vardı. Wartburg Kalesi’ne sığındı ve Yeni Ahit’i Almancaya çevirdi. Halk ve pek çok prenslik onun öğretilerini kabul etti.

Reform

Reform 16.yy’da Katolik kilisesine karşı yapılmış bir harekettir. Katolik kilisesinin insanları sömürmesi, dini kullanarak istediklerini elde etmesi inanların artık ilgisini çekmiş ve reform hareketi ortaya çıkmıştır. Reformu Martin Luther başlatmıştır. Reform hareketi kilisenin yenilenme hareketi olarak sayılabilirdi. Bu hareket Avrupa’nın tamamına yayılmış, sonunda ise Hristiyanlık Katolik ve Protestanlık olarak 2 ye bölünmüştür. Bundan en çok almaya etkilenmiş uzun süre bunun etkisinde kalmıştır.

Katolik kilisesi gücünü kaybetmiş eğitim kiliseden çıkarak laik bir eğitime doğru gitmiştir.

Katolik ülkelerde yeni mezheplerle mücadele edebilmek için Enginizasyon mahkemeleri kuruldu.

#Martin Luther #Reform #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler