LİDYALILAR

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 20 Kasım 2020

Lidyalılar Anadolu’da kurulmuş ,doğudan gelerek , Gediz ve Menderes nehirleri dolaylarına yerleşmiştirler. olan Biz onları parayı bulmalarıyla tanırız. Hint-Avrupa kökenli olan bu kavim önce Hititler ardından da Friglerin boyunduruğu altında yaşamıştır.

Tarihçe

Kroisos

Lidyalıların kurucusu Giges, başkent ise Salihli yakınlarında yer alan Sardes (Sard)’dır. Lidyalılar bir süre Friglerin egemenliği altında yaşamıştır. Lidyalıların en parlak ve tanınan dönemi Kroisos zamanıdır. Kroisos zamanında Lidyalılar altın çağını yaşamış da diyebiliriz. Başkent Sard kültür ve sanatın merkezi haline gelmişti.

Metropolitan Müzesinden getirilen 363 parçalık “Karun Hazinesi” Lidyalılara ait olup Uşak Müzesinde koruma altına alınmıştır. “Karun Hazinesi” Kanatlı At “Hipokampos ‘u “da kapsamaktadır.

Genel olarak Lidyalıların inançlarına baktığımızda çok tanrılı din inançları olduğunu görmekteyiz. Frigler ve İyonyalardan inanç kapsamında etkilenmişlerdir .Onların da Kibele, Zeus, Apollon, Artemis gibi tanrıları bulunmaktaydı. Lidyalılar ölülerini yığma tepe denilen Tümülüs ile gizlenen odalara gömmüşlerdir.

Lidyalılar 24 harfli Fenike alfabesini kullanmışlardır.

MÖ.585’te Lidyalılar ile Persler arasında Halys (Kızılırmak )savaşı yapılmış ve bu savaş uzun yıllar sürmüştür. Savaşın sonlanma sebebi meydana gelen güneş tutulması olmuştur. Taraflar bu güneş tutulmasını Tanrıların savaşı istemiyor olabileceklerine bağlamışlardır.

Lidyalılara son veren Pers uygarlığı olmuştur. Devletin yıkılmasında Lidyalıların ücretli asker kullanmaları da etkili olmuştur. Bu ücretli askerler sadece savaş zamanı ortaya çıkar para için savaştıklarından dolayı onlarda bir millet, vatan duygusu yoktur. Hangi taraf daha fazla para verirse oraya gitme olasılıkları vardır. Yıkılmalarında bu ücretli askerler önemli bir etkendir.

Paranın Bulunması

İlk para Lidyalılar tarafından bulunduğu söylenmekle birlikte daha önce de Sümer ve Mısır zamanında da kullanılmıştır. Genelde madeni paraya Lidyalılar sikke demekteydi. Sikke eski uygarlıklardan kalmış olup takas yerine bir değişim aracı olarak ortaya çıkmıştır.

İlk kez Lidyalıların bastığı Madeni para

eskiden ticaret takasla meydana gelmekteydi. Lidyalılarda ticaretle ilgilenmiş bu alanda gelişerek en sonunda parayı ilke kez onlar bulmuşlardır. Lidyalıların düzenli bir ordusu yoktu. Genellikle ücretli asker kullanmaktaydı. O yüzden parayı bulmalarını onlara ücret ödemek için olduğu düşüncesi mevcuttur.

İlk para altın ge gümüş karıştırılarak oluşturulan bu paraya Elektron denilmiştir. Serbest pazar oluşturulmuş ve böylece ticaretin gelişmesi amaçlanmıştır.

#Para #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler