Levni ve Eserlerinde ki Kadınlar

Kimdir? Mehmet Selçuk 12 Mayıs 2021

Levni Kimdir?

Levni’nin eserlerinde kullandığı imzası

Levni, asıl adıyla Abdülcelil Çelebi , Osmanlı’nın en önemli minyatür sanatçılarından biridir. Aynı zamanda şair de olan Levni’nin yaklaşık 20 kadar şiiri de vardır. Büyük beğeni kazanmış eserlerinin başında Surname-i Vehbi’dir. Bu eser III.Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü için yazılan Surname eseri için çizilmiş minyatürlerden oluşuyor. Levni ve eserlerinde ki kadınlar ise Levni’nin farklı bir yönüdür.

Levni ve Eserlerinde ki Kadınlar

Levni, minyatür sanatını kendi üslubuyla yorumlamıştır. Minyatür sanatının son temsilcilerinden olmasıyla birlikte, aynı zamanda Avrupa resmine geçiş niteliğinde eserler vermiştir.

Özellikle insan figürleri ve ifadelerinde kendi tarzını yansıtarak minyatür sanatını zenginleştirmiştir. Yüz ifadeleri çok anlaşılır ve okunur şekilde çizilmiştir. Yüz hatlarına özen göstermiş ve durumunu açık bir şekilde resmetmiştir.

Kadın tasvirlerinde en çok dikkat çeken detay, kadınların giyim tarzları ve elbiseleridir. Dönemin özelliklerini de bolca yansıtan giyim tarzı lale devri hakkında da bilgi verebilir. Levni’nin çizimlerinde görülen kadın tasvirlerine bakarak dekolteli, süslü, daha çok kaftan giyen ve bileklerinde bileziklerle görüyoruz kadınları. Haremdeki eğlence de belirgin bir şekilde dikkat çekiyor.

Kadınların haremde giydiği kıyafetler genellikle rahat, şık, süslü ve dekolteli olarak tasvir edilmiştir. Sokaklarda giyilen kıyafetler ise daha kapalı, oturaklı ve sadedir. Başkasına hizmet eden cariyeler de statü farkına göre giyinirdi. Yeni cariyeler ile usta cariyeler arasındaki giyim farkı dikkate değer bir izlenim verir.

Levni’nin Eserlerine Kadın Takıları

Levni, kadınların kullandıkları takıları bile resmetmiştir. Bu takılar dönemin özelliğine göre çeşitlilik gösterir. Gerdanlıklar, küpeler, bileklikler ve kolyeler bolca kullanılır. Ayrıca eğlence teması da çokça işlenir. Haremde yapılan eğlenceleri çalgıcılar, şarkıcılar ve dansçılarla resmeder ve adeta işler.

Bir de kadınların sokakta ki giyinişini de resmeder Levni. Bu sefer sade, şık ve özellikle ferace giyen kadın figürüyle karşılaşırız. Ayrıca yüzlerini örten beyaz bir örtü olan yaşmak da takarlar.

Levni ve Frenk Kadınları

Levni ve eserlerinde ki kadınlar dan Frenk kadınları da etkilenmiştir. Frenk ; Osmanlı’da Avrupalılar için kullanılan bir terimdir. Frenk kadını ile türk kadını arasındaki farklar açıkça görülür. Özellikle giyim tarzındaki farklılık dikkat çeker. Fakat Levni, bu işi de ustaca yaparak her ince detayın üzerinde durmuştur.


 

#levni eserleri #levni kimdir #levni minyatür #levni minyatür eserleri #levni ve nigari
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler