Lale Devri (1718 – 1730)

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 26 Aralık 2020

Lale Devri

Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde yaşanmış bir dönemdir… Osmanlıda 1718 yılında Avusturya ile imzalanarak yapılmış olan Pasarofça Antlaşması ile başlamıştır. 1730 yılında ise Patrona Halil İsyanı ile bu devir bitmiştir. Bu dönemde yaşamış padişah III. Ahmettir. Sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.

İsimlendirme…

Günümüzde bu dönem Osmanlı Devletinin Lale Devri olarak bilinir. Aslında bu dönemin gerçek ismi böyle değildir. Gerçek ismi Zevk Ve Sefa Devridir. Osmanlı tarihinde hiç bir zaman Lale ismiyle geçmemiştir. Bu devir lale ismini çok sonradan almıştır. Lale denmesinin sebebi ise o tarihde İstanbulda Lale çiçeklerinin yetiştirilmiş olması ve o dönemde bu çiçeklerin bütün dünyaya yayılmasıdır. Bu döneme Lale isminin verilmesi Ahmet Refik Altınay sayesinde başlamıştır. Ahmet Refik Altınay bu dönem hakkında yazdığı bir kitabın ismine “Lale Devri” demiştir. Bu şekilde de dönemin ismi değişmiştir.

Dönemin Yenilikleri…

 • Avrupadaki gelişmeler daha yakından takip edilsin ve orada yaşanan yenilikler Osmanlı Devletine getirilsin diye Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa devletlerinin başkentlerinde geçici elçilikler açılmıştır.
 • İbrahim Müteferrika ve Said Efendi Avrupada gördükleri matbaayı Osmanlı Devletine getirmişlerdir.
 • Osmanlı Devletinde ilk defa çiçek hastalığına karşı aşır üretilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 • Osmanlı Devleti, İstanbul da çıkan yangınlar için Yeniçerilerde oluşturulmuş Tulumbacılar denilen itfaiye ocağı kurulmuştur.
 • Osmanlıda çini atölyeleri açılmıştır.
 • Osmanlıya bağlı kağıt fabrikaları açılmıştır.
 • Bu dönemin sanat alanında görülmüş en büyük kişisi Levnidir. Gerçek ismi Abdülcelil Çelebidir. Dönemin en büyük nakkaşlarındandır.
 • Türk tarihinde ilk defa İbrahim Müteferrika tarafından çeviri konseyi kurulmuştur. Çeviri çalışmalarında ilk enstitüleşme bu olay olarak kabul edilir.
 • Bunların yanında yüzlerce eser yapılmıştır…

Lale Devri Bitiyor…

Bu dönemde Önemli kişilerin yaptığı gereksiz harcamalar vardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti ekonomil sorunlar yaşıyordu. Halkın büyük bir kısmı zorlanır ve daha çok fakirleşirken İstanbul şehrinde bazı zengin insanlar ve devlet büyüklerinin çok rahat yaşamaları, eğlenceye düşkünlükleri ve gereksiz harcamaları Osmanlıda çok büyük bir huzursuzluk oluşturmuştu. İran savaşlarında Sultanın ele geçirdiği kaleleri ve köyleri para karşılığında sattığına dair halk arasında dedikodu çıkmıştı. Buda huzursuzluğu daha çok arttırmıştı. Halk Sultanın yeni seferlere çıkmasını istiyordu. III. Ahmet ise bu isteği çok fazla umursamamış ve sırf geçiştirmek için yalandan bir ordu toplamıştı. Savaşa gidiyorum diye gönderdiği gemiler o günün akşamı saray geri dönmüştü. Bunu anlayan halk daha fazla dayanamamış ve birkaç kişinin önderliği ile isyan çıkartmıştı. Bunun üzerine sadrazam idam edilmiş ve padişah tahttan indirilmişti. Bu şekilde lale devrimiz bitmiştir.


Yorumlar
  Coğrafyacı

  3 Şubat 2021

  Hocam bu güzel bilgi paylaşımı için teşekkür ediyoruz. Lale devrinin 21. yy da farklı bir versiyonu ile karşılaşır mıyız ?


 1. Mehmet Selçuk

  11 Nisan 2021

  Belki de Lale Devri’nin içerisindeyizdir?


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler