Kutsal İttifak – Osmanlı Savaşları

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 25 Aralık 2020

Osmanlı Devletinin II. Viyana kuşatmasındaki başarısızlığının ardından bazı Avrupalı Devletler bir araya toplanmış ve Osmanlıya karşı savaş açmıştır. Bir araya toplanmış bu Avrupalı Devletler Dalmaçya, Ukrayna ve Macaristan topraklarını ele geçirmiş ve bu topraklarda hakimiyet kurmuştur. Ardından Balkan topraklarındaki Osmanlı hakimiyetini durdurmuş ve Balkan topraklarınıda kendi eline geçirmişlerdir. Savaş bu şekilde sonuçlanmıştır. Bu savaş Osmanlı Devletinde küçük kıyamet veya felaket seneleri olarak adlandırılır. Bazı Avrupalı devletlerin tarihinde ise genellikle Büyük Türk Savaşı olarak geçer… Bu savaşı Kutsal İttifak tarafı kazanmıştır.

Kutsal İttifak – Osmanlı Savaşının Nedenleri…

Kanuni Sultan Süleyman 1526 yılında Mohaç seferi düzenlemiş ve Mohaçlıları ortadan kaldırarak bu seferi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu savaştan sonra Macar Krallığı yıkılmıştır ve bu olaydan sonra Macaristan toprakları 150 yılı aşkın sürece Osmanlı İmparatorluğunun elinde kalmıştır. Bu sürede Macaristan topraklarının geri kalan küçük bir kısmı ise Habsburglu Avusturya Arşidüklüğü nün elinde kalmıştır. Avusturalyalıların Katolik kısmı kendi yönetimleri altında olan Protestan Macarları katolikleştirmek için çabalıyorlardı… Avusturya himayesi altındaki Protestan Macarlar Tökeli İmre önderliğinde ayaklandılar. Bu ayaklanma sonucunda bazı bölgeleri ve kaleleri ele geçirerek orta Macaristanda yeni bir krallık kurdular… Tökeli İmre bir çok kez Osmanlılardan yardım istesede Osmanlı Devleti bu isteğe karşı geldi. Avusturyayı yenerek şöhret kazanmak isteyen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, IV. Mehmet’i Tökeli İmre nin yardım isteklerini kabul etti ve Avusturyaya savaş açtı.

Sonuçlar

1698 yılında Hollanda ve İngilterenin ara buluculuğu ile Avrupada savaşan devletlerin Macaristan topraklarında Karlofça şehrinde toplanıp anlaşma yapması uygun görüldü. Zenta savaşından sonra geriye kalan son Osmanlı birlikleri de dağıtılmıştır. Habsburg orduları Macaristan topraklarındaki Osmanlı şehirleri ve kalelerinide ele geçirmiştir. Bu kale ve şehirlerdeki Osmanlı ordusu ile Müslüman halk daha fazla dayanamamış ve bir çoğu şehit düşmüştür. Bundan sonra Ruslar Azak ve Çevresini ele geçirmiştir. Venedikliler ise Dalmaçya taraflarında hakimiyet kurmuştur. Leh orduları ise podolyaya sefer düzenlemiştir. Bu sırada Kutsal İttifak orduları hızlı akınlarla Osmanlı topraklarına saldırmaktadır. Osmanlı Ordusu İstanbuldan büyük zorluklarla bir ordu daha çıkarmıştır ancak bu ordu tecrübesiz ve zayıftır. Bu yüzden Osmanlı bu savaşta yenilgiye mahkum olmuştur. Osmanlı son umut olarak seferler düzenlesede başarısızlığından dolayı Padişah bile bu savaşla ilgilenmeyi bırakmıştır. Bunun ardından bir çok antlaşma yapılmış ve savaş resmi olarak bitmiştir…


Yorumlar
    Coğrafyacı

    3 Şubat 2021

    Hocam bu güzel bilgi paylaşımı için teşekkür ediyoruz


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler