Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Yaptığı savaşlar ve hayatı…

Kimdir? Mehmet Selçuk 7 Aralık 2020

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin yükseliş döneminde yaşamış ve eserleri ile bu dönemi desteklemiştir. Osmanlının en adaletli padişahıdır.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Osmanlı tarihinin yükseliş dönemine denk gelmiş padişahlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlının 10. padişahıdır ve 75. İslam halifesidir (bazı kaynaklarda 89. İslam halifesi olarak da bilinir). Süleyman 46 sene boyunca tahtta kalmıştır ve bu uzun sürenin 10 yılını savaş meydanında geçirmiştir. Bu yüzden Osmanlı tarihinin en çok sefere katılan padişahı olarak kabul edilmiştir. Babası Yavuz Sultan Selim’den aldığı devleti kat be kat genişletmiş ve eğitim, bilim, sanat gibi konularda büyük işler başarmıştır. Kanuni lakabını doğudan, adaletli olduğu için almıştır. Batı devletleri ise kendisine Muhteşem Süleyman demişlerdir. Kanuni, askeri açıdan ne kadar iyiyse bir o kadar da siyasi açıdan iyidir. Yaptığı işler sayesinde bütün dünyadan takdir ve saygı görmüştür. Aynı zamanda kendisi küçük yaşlarından beri sanata da ilgi duymuştur.

Hayatı…

Süleyman, Osmanlı şehri olan Trabzon’da 1494 yılında dünyaya gelmiştir (Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1945’dir). Babası Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultan’dır. Süleyman 7-8 yaşlarına kadar Trabzon’da kalmıştır ve burada bilim, edebiyat, tarih, matematik, din ve askeri eğitimler almıştır. Çocukluk günleri genellikle bu eğitimler ve süt kardeşi Yahya Efendi ile geçmiştir.

1512 yılında babası Yavuz Sultan Selim tahta çıkmıştır. Bu sayede kendisi de Saruhan Sancak beyi olmuştur. Babası vefat edene kadar da burada sancak beyi olarak kalmıştır. Babası Yavuz Sultan Selim 1520 yılında vefat edince, kendisi Osmanlı padişahı olmuştur.

Padişahlık dönemi boyunca toplamda 13 sefere katılmıştır. Eğitimden sanata kadar bir çok alanda yeniliğe imza atmıştır. Osmanlı topraklarını 6 milyon km² den, 15 milyon km² ye çıkarmıştır. Hayatı boyunca olan bütün başarıları sayesinde batıda “muhteşem”, doğuda ise “kanuni” lakabını almıştır. Son seferi, Zigetvar kuşatmasında 7 Eylül 1566 yılında hayata gözlerini yummuştur. Kendisinden sonra ise oğlu 2. selim padişah olmuştur.

Katıldığı seferler

Kanuni, padişahlık dönemi boyunca toplamda 13 sefere katılmış ve son seferinde şehit olmuştur… İlk olarak babası Yavuz Sultan Selim’in yarım bıraktığı Rodos ve Belgrad seferlerini tamamlamış. Bunlardan sonra ise Mohaç muharebesini düzenlemiştir. Ardından 1. Viyana kuşatmasını düzenlese de başarılı olamamıştır. Bu başarısız kuşatmadan sonra Alman, Irakeyn, Korfu, Boğdan, Budin ve Estergon seferlerini düzenlemiştir. Sonlara doğru Nahçivan seferi ve Safevi-Osmanlı savaşlarına da katılmış ve son olarak Zigetvar kuşatmasını düzenlemiş ancak bu kuşatmada şehit olmuştur.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler