KADEŞ ANTLAŞMASI

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 19 Ekim 2020

Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olmasıdır. Bu antlaşma 13.yy.’da yapılmış eşitlik ilkesine dayanan bir antlaşmadır.

Antlaşmalar uygarlıklarla birlikte ortaya çıkmış günümüze kadar yüzyıllar boyunca devletlerin imparatorlukların kaderini belirlemiştir.

Antlaşmanın Sebebleri

Anadolu’da yaşayan imparatorluk olan Hittiler ve zamanın diğer bir güçlü devletleri Mısır Krallığı ile 13.yy.’da günümüzdeki Suriye toprakları için bir mücadele içine girmişlerdir. Suriye bölgesi önemliydi çünkü ticaret yollarının kontrolü için önemli bir noktaydı. Özellikle Kadeş şehri. Bu şehirde Amurru halkı yaşamakta olup burada Amurru ülkesi bulunmaktaydı. kadeş şehri Hitit ve Mısır arasında sürekli olarak el değiştirmiştir.

Savaş Hitit kralı 2. Muvatalli ile Mısır firavunu 2. Ramses arasında olmuştur. Savaş 13.yyda meydana gelmiş ve 16 yıl sürmüştür. O zamana kadar en çok savaş arabası kullanılan bu savaş olmuştur.

II. Ramses’in Ebu Simbel‘deki heykeli

Antlaşmanın Sonuçları

Savaşın sonunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Savaşın sonunda Hitit ordusunda bir isyan çıkarak Muvatalli öldürülmüş ve onun yerine 3.Hattili geçerek antlaşmayı o imzalamıştır.

Savaşın sonucuna baktığımızda her iki tarafta savaşı kazananın kendisi olduğunu iddia etmektedir ancak uzun vadede savaşı kazanını Hititlerdir.

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması 2. Ramses ile 3. Hattili tarafından 13.yy. ‘da imzalanmıştır. Antlaşma savaştan hemen sonra değil 5 yıl sonra imzalanmıştır.

 Antlaşma eşitlik esasına dayanmaktadır.

Suriye’nin kuzeyi Hititlere verilerek Amurru krallığı yeniden kontrol altına alınarak Suriye’deki topakların korunması kolaylaşmıştır

Antlaşmada kral mührünün yanında kraliçe mührü de bulunmaktadır. Bu da bize kraliçenin yönetimde rol aldığını göstermektedir.

Antlaşmanın aslı gümüş levhalara yazılmış ancak bu levha günümüzde kayıptır. Mısır’da toprak duvarlara bir kopyası yazılmış ve bir nüshası Boğazköy (Boğazkale) kazılarında 1906’da bulunmuştur.  Buluna bu kil tablet günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmekledir.

Antlaşmanın İçeriği

Mısır Memleketi Kralı,Büyük Kral ,Kahraman Ra-maşe-şa mai Amana’nın Hatti memleketlerini büyük Kralı Hattuşili ile dostluklarının kardeşliklerin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır.

Bunlar, Mısır memleketlerinin büyük Kralı Hattuşili ile dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır.

Aramızda daima olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasında münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhun tesisi için şunları söylüyorum: İşte, Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince, ezelden beri tanrı onlar arasında düşmanlığa müsaade etmediğinden antlaşma ebedidir. Büyük Kral, Mısır memleketi Kralı, Rea-Maşeşa Mai Amana, güneş ve fırtına tanrılarının münasebeti gibi öyle edebi bir münasebet tesis etti ki, o aralarında daima düşmanlık yapmaya mâni olur.

#Kadeş Antlaşması #Mısır #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
    Neslihan

    21 Ekim 2020

    Kaleminize bileğinize sağlık hocam Yağmur hocacımmmm


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler