İstanbul’un Resmen İşgali

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 22 Aralık 2020

Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli kararlarının alınması, Maraş ve çevresinde milli güçlerin Fransızlara karşı kazandıkları başarılar doğrultusunda milli güçler ve Ali Rıza Paşa hükümetinin arasının iyi olması ve İtilaf Devletlerini oldukça fazla tedirgin etmekteydi.

26-27 Ocak 1920 tarihlerinde Akbaş Cephaneliğine düzenlenen baskın sonucunda burada bulunan silah ve cephanelerin Anadolu’ya kaçırılması İtilaf Devletleri’nin hali hazırda devam eden baskısının daha da artmasına sebebiyet verdi. Böyle bir ortam içerisinde İstanbul’un Resmen İşgal edileceği su götürmez bir gerçek olarak bilinmekteydi.

Baskıların daha da artmış olduğu 3 Mart 1920’de Yunanların taaruza geçmesi ve İngiliz temsilcisinin Yunan orduları karşısında mücadele veren milli kuvvetlerin 3 km geri çekilmesini istemiştir. Bu isteği kabul etmeyen Ali Rıza Paşa istifa etmiştir. Ali Rıza Paşa’nın yerine göreve başlayan Salih Paşa kabinesi kurulmuştur. İtilaf Devletleri, hükümet değişikliği kararına rağmen ilk olarak 12 Mart 1920’de Türk Ocağını yok etmek, 16 Mart 1920’de ise milli iradeyi yok ederek ortadan kaldırmak amacı ile İstanbul ‘u resmen işgal etmiştir.

İstanbul’un Resmen İşgali ve Mustafa Kemal

Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey tarafından İstanbul’un Resmen İşgal edildiğini öğrenen Mustafa Kemal Paşa, bu durumu ilk olarak uluslararası kamuoyunda protesto etmiştir. Ayrıca yayımlamış olduğu genelgeler ile milleti, hayat hakkını ve istiklalini korumaya davet etmiştir. Diğer bir taraftan İstanbul’un işgalinde sebepsiz yere tutuklanmış olan milletvekillerinin sebepsiz yere tutuklanmalarına karşılık olarak kolordu bölgelerinde bulunan yabancı er ve subayları da derhal tutuklatarak gerekli cevabı vermiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın olaylar karşısında sergilemiş olduğu ileri görüşlü tavrı ve haklı olduğunu gösteren bu durumların yaşanmasının üzerine Ali Rıza Paşa hükümetinin yerine göreve yeni getirilen Salih Paşa kabinesi de yetersiz kalmış ve çok fazla dayanamayarak istifa etmişlerdir.

Yeni Türkiye Kuruluyor

Anadolu toprakları üzerinde bağımsızlık ve milli irade mücadelesi veren Temsil Heyeti’nin almış olduğu karar ile Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip olan bir meclisin derhal toplanarak açılması kararlaştırılmıştır. İstanbul’un işgalinde haksız yere tutuklanan milletvekillerinin yerlerine yeni seçimler yapılmış ve böylelikle Büyük Millet Meclisi açılması sağlanmıştır.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler