İki Savaş Arası Dönemde Avrupa

Yakın Tarih Mehmet Selçuk 25 Kasım 2020

İki Savaş Arası Dönemde Dünyada Kültür, Bilim, Sanat ve Edebiyat

İki savaş arası dönemde Avrupa Sanayileşmede hız kazanması ve şehircilik, mimarlığın gelişimini etkiledi. Öte yandan müzik, tiyatro, sinema, radyo, dans ve spor; savaşı yaşamış kuşağa damgasını vuracak kitle kültürünün oluşmasına neden oldu. Dünya savaşı sonrası dünya ekonomik sosyal kültürel alanda pek çok değişiklik meydana geldi. Sanayide kullanılan petrol elektrik gündelik hayata girdi. Evlerde elektrikli araçların kullanımı arttı. Kara ve demir yolları yapılarak ulaşım geliştirildi.

Bundesarchiv Bild 183-1987-0204-305, Dessau, Bauhaus.jpg

Şehircilik ve mimari de gelişme gösterdi. Mimari bir akım olan Bauhaus şehir planlaması konusunda yenilikler getirdi .Bauhaus akımının temsilcileri 1933 Nazi baskıları sonucunda farklı ülkelere giderek bunu yaygınlaştırdı.

ABD’de de yüksek gökdelenler inşa edilmeye başlandı.

Sinema, fotoğraf görsel  alanındaki gelişmelerle  kitle kültürünün şekillenmesine yardımcı oldu.

•Radyo önem kazandı böylece konuşan basın dönemi başladı. Radyo siyasi alanların dışında sanat müzik alanlarında sıkça kullanıldı.

Temel Reis

Avrupa’da «Tintin (Tenten),ABD’de de Popeye (Temel Reis), Süpermen gibi çizgi film karakterleri bu dönemde ortaya çıktı. •Bilim alanında ise Almanya’daki rejim değişikliği ile Albert Einstein ve bazı bilim adamları ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Fizik alanında birtakım gelişmeler meydana geldi. •Rutherford 1919’da nükleer protonu, Anderson 1931’de pozitif elektronu, Chadwick 1932’de nötronu buldu 1939’da Almanya’da uranyum füzyonu gerçekleşti. Organ nakline başlandı.

Edebiyat

Edebiyatta, I. Dünya Savaşı’nın başlattığı bilinç buhranı ve Batı uygarlığının derinden sorgulanması gündeme geldi. Alman Oswald Spengler “Avrupa’nın Gerileyişi” adlı eserinde; Fransız Paul Valery ise “Günümüz Dünyasına Bakış” adlı eserinde bu sorunun üzerine gittiler.

İki savaş arasında Ernest Hemingway , Franz Kafka, James Joyce ve John Steinbeck gibi edebiyatçılar birçok ürün verdiler.

JohnSteinbeck.JPG
ohn Steinbeck (ortada), ABD Başkanı Lyndon B. Johnson ve oğlu ile

Dünya Savaşı sonunda Batı medeniyetinin dayandığı değerlerin sorgulanması, Avrupa edebiyatını etkiledi. Bu dönemde, birçok yazar yaşadıkları topluma karşı eleştirel gözle bakarak eserler verdi. John Steinbeck’in Gazab Üzümleri (1939) adlı eseri 1929 krizinden sonra Amerika’nın sosyal ve ekonomik durumunu anlatan önemli eserlerden biridir. Bu eserde işçilerin ve küçük çiftlik sahiplerinin yaşadıkları dram, şehirlere göç, suç oranlarının artması ustalıkla işlenir.

#Kültür #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] yorumlamıştır. Minyatür sanatının son temsilcilerinden olmasıyla birlikte, aynı zamanda Avrupa resmine geçiş niteliğinde eserler […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler