Hititlerde Din : Tapınak ve Bayramlar

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 24 Ekim 2020

Hititlerde din oldukça önemli bir kavramdır. İnsanlar var olduğu andan itibaren din kavramı her zaman olmuştur. Kendinden üstün gördükleri bir doğaüstü güce inanmış ,bazı yerleri kutsal mekan olarak kabul etmişlerdir. Hititler Mö.2. binyılda Anadolu’da büyük bir imparatorluk kurmuş dinde de hoşgörülü bir politika izlemişlerdir. Hititler’de din çevre kültürlerin dinlerinden etkilenmiş ,tanrı ,tanrıça kutsal mekânları kendi dinlerine benimsemişlerdir. Hitiler kendilerinden öncekilerin kutsal mekanlarına saygı göstermiş ve bazılarını kendi kutsal mekanları olarak kabul etmişlerdir.

Hititlerde din, bayram ve ritüellere oldukça önem verilirdi. Bayramlarda tanrılara saygılarını sunup karşılığında bolluk bereket huzur beklerdiler. Hitit tanrıları için yapılan dini ritüellerde de Hatti dinine dayanan bazı dualar kullanılmıştır.

Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı

Hitit Tapınakları

Hititler tanrıları insan şeklinde düşündüklerinden dolayı onlara ev sayılabilecek tapınaklar inşa etmişleridir. Tapınaklarda tanrı ve tanrıça heykeli bulunur ve onların yeryüzüne indikleri zaman orada yaşadığına inanılırdı. Tanrı ve tanrıçalara hizmet için tapınaklarda dini görevliler bulurdu. Bunlar için tapınaklarda oda ve depolar bulur. Tapınaklarda rahip, rahibe, zanaatkar, mutfak görevlisi, çobanlar gibi görevliler bulunurdu.

Tanrılara karşı yerine getirilmesi gereken sorumluluklardan biri olan ve belli zamanlarda kutlanan tanrıların himayesinin sağlandığı bayram törenleri tapınaklarda gerçekleştirilirdi. İnsanlar tapınaklara su ve yiyecek bırakırdı.

Hititler büyük yerleşim yerlerine büyük tapınaklar yaptıkları gibi küçük yerleşimlere küçük tapınaklar yapmışlardır. Başkent Hattuşa’da bulunanlar dışında Alacahöyük ,İnandıktepe ve Ortaköy’de büyük çaplı tapınaklar bulunmuştur. Hititlerde kapalı tapınaklar olduğu gibi açık hava tapınaklardı da bulunmaktadır. Bunların en önemlisi başkent Hattuşa’nın 2 km kuzeydoğusunda olan Yazılıkaya açık hava tapınağıdır. Tapınaktaki kabartmalar Hitit devletinin resmi tanrılar panteonunu oluşturmaktadır. Yazılıkaya’da pek çok bayram ve dini ritüel gerçekleştirilmiştir.

Hitit Bayramları

İnsanlar tanrılara bağlılıklarını bildirmek için çeşitli bayram ve ritüeller düzenleyip onlara hediyeler sunmuşlardır. Bayramların amacı tanrıları onurlandırmak ve onları hoşnut etmekti. Böylece bayram törenleri yapılarak tanrının ülkeyi terk etmesi amaçlanırdı.

Bayram törenleri başta Hattuşa olmak üzere önemli kült merkezlerinde yapılırdı. Bayramlar tanrılara saygı göstermenin bir sonucudur. Kral aynı zamanda başrahip ünvanlıyla bayramlarda merasimlerin akışını kontrol ederdi. Rahip ve rahibeler bayramlar boyunca tanrılara günlük ekmek ve içecek sunarlardı.

Bayramların en önemlileri ilkbahar ve sonbaharda yapılırdı. Bu bayramlardan bazıları:

AN.TAH.SUM. bayramı en yaygın kutlanan bir ilkbahar bayramı türüdür. Nisan ayı civarında kutlanmaktadır. Bu bayramın ilk kez ne zaman kutlandığı bilinmemekle birlikte bir aydan fazla sürmektedir. Bu zamanda kral kutsal kabul edilen kült merkezlere gezi düzenlerdi.

Nuntarriyasha bayramı askeri mücadelelerin tamamlanasıyla ile güz döneminde meydana gelirdi. Bayram esnasında hayvanlar tahıllar meyveler Arinna Güneş Tanrıçası’na sunulurdu

Hititlerde bayramlar ritüeller kültler dikkatlice yapılır kral ve kraliçe tarafında yönetilen ritüellere bazen prens de katılırdı.

#Bayramlar #Hititler #Tapınaklar #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] Din ve vicdan hürriyeti sağlanacaktır. Yahudiler kendi dillerinde serbest olacaktır. Yahudiler zulme uğramayacaktır. […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler