Hititler ‘de İnanç: Ölü Gömme ve Büyü

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 1 Kasım 2020

Daha önceki yazılarımızda Hititler tanrılarına, bayramlarına, tapınaklarına değinmiştik. Bu yazıda ise Hititlerin ölü gömme gelenekleriyle ,büyü ve falcılık konularına değineceğiniz.

Hititler Anadolu’da bir imparatorluk kuran bir uygarlıktır. Dine çok önem vermişler çeşitli tapınaklar ,bayramlar yapmışlardır. Dinde hoşgörülü politika izleyerek çevre kültürleri etkileyip etkilenmişlerdir.

Hititler ‘de Ölü Gömme Gelenekleri

Eski dünyadaki kavimlerde olduğu gibi Hititlerde ölülerin bakımına çok önem vermiştir. Hititlerde Mısırlılar gibi ölümle hayatın bitmeyeceğine, öldükten sonra yaşamın devam edeceğine ve yeniden dirileceklerine inanmışlardır. Hititlerin ölü gömme gelenekleri Anadolu’da yüzyıllar boyu uygulanmış adetlere dayanmaktadır. Hititler ölüler için 3 çeşit gömü yöntemi kullanmışlardır. Bunlar: taş sandıklar, basit toprak mezarları ve yakılarak urneler içine koyulan küller.

Ölülerin yakıldığı yada bedenleri çözüldüğü zaman ruhun ölüler diyarına gidileceğine inanmaktaydılar. Eski dünyadan itibaren halen günümüzde direkt olarak göze çarpmasa da var olan sınıf ayrımı mevcuttu. Hatta bu sınıf ayrımı öldükten sonra bile devam etmiştir. Sıradan insanlar ölümlerinden sonra yeraltı dünyasında çok sefil bir hayat yaşarken krallar tanrılar arasına kabul edilir. Kral ölünce “tanrı oldu” diye bahsedilmektedir.

Hititler ‘de Büyücülük ve Falcılık

Büyü ve falcılık kadim dünyadan itibaren var olan bir şeydir. Uygarlıklar fala inanmış hatta kralların yanında bir de kahinleri olur savaş vb. konularında onlara danışır. Onlar da aya güneşe vb. şeylere bakarak yorum yaparlardı.

Hititlerde büyü kavramı Hurrice ,Luwice konuşulan bölgelerden gelmiştir. Eskiçağ toplumunda büyü ak büyü ve kara büyü olarak 2’ye ayrılmış kara büyücü ise lanetlendiren insan olan nitelendirilmiştir. Hitit toplumunda iyi büyü resmi olarak kullanılma imkanı bulmuş kara büyü ise idam cezası verilecek kadar ciddi bir suçtu.

Kötülüğü kovmak için yapılan ritüeller uzman şifacılar tarafından tapınaklarda değil başvuran kişinin evinde yapılırdı. Kadın uzman “yaşlı kadın”, erkek uzman ise “kahin ” olarak nitelendirilirdi.

Kraliyet ailesinden birinin ölümü, cinayet, lanet, aile arası çekişmeler gibi konularda hemen büyüye başvuruluyordu. Bu işlerle genellikle kadınlar uğraşmaktaydı.

İnsanlar geleceklerini öğrenmek istemiş ve bu amaçla fal ve kehanetlere başvurmuştur. Fal kısa sürede benimsenerek kralların bile başvurduğu bir yöntem olmuştur.

Hitit falcılığında öncelikle fala konu olan soru sorulur sonra hangi fal yöntemi kullanılıyorsa yapılır sonunda çıkan fala göre olumlu veya olumsuz sonuç olarak kaydedilmekteydi. Hitit fal yöntemlerinde bir olan “su yılanı falı” farklı bölümlere sahip havuzlara su yılanlarını atılmasına ve onların gittikleri bölüme göre yorumlanmasına dayanmaktadır.

#Falcılık #Hititler #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler