Hint Uygarlığı

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 2 Aralık 2020

Hint Uygarlığı MÖ.10.000’lere kadar gitmekle birlikte kültürü günümüze kadar gelmiştir. Hindistan’a coğrafi açıdan baktığımızda Asya kıtasının güneyinde, Hint Okyanus’una doğru uzanan bir yarımadadır. Hindistan’ın yer aldığı bölge yeraltı ve yerüstü doğal kaynak açısından zengin olduğundan tarih boyu istilalarda sahne almıştır.

Fotoğraf 3.2 İndus Vadisi’nde kurulmuş Hint uygarlığına ait yerleşim birimlerinden birinin kalıntısı
İndus Vadisi’nde kurulmuş Hint uygarlığına ait yerleşim birimlerinden birinin kalıntısı

Özellikler

Hint Uygarlığı Pencap bölgesinde kurulmuş olup uygun ilkim koşullarından dolayı da sık sık istilaya uğramıştır. “ARİ” adı verilen toplum Mö.1500 civarı Hindistan’a gelmiş ve Hindistan’da kültürlerini, değerlerini yaymış olmasına rağmen merkezi bir otorite sağlayamamışlardır. Bu yüzden Ülke “Racalık” adı verilen prensliklerce idare edilmiştir. Dış baskılar, kast teşkilatı ve iklim gibi problemler yüzünden Hindistan’daki toplum ulusallaşamamıştır.

Dini İnanç olarak Veda, Brahmanizm, Budizm yaygındı. Hindistan’la ilgili ilk bilgiler “veda” adı verilen dini içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizm’e hayat veren Brahmanizm’in ortaya çıkmasını sağlamışlardır .Bu inanca göre farklı toplumlar bu dini benimseyemezdi Bundan dolayı “Brahmanizm” fazla yayılma imkanı bulamamıştır.

Baharat Yolu çok önemli bir ticaret yoludur. Bu yolun merkezi Hindistan’dır. Baharat Yolu’na sahip olma isteği uygarlıklar ve kabiller arsında çatışma ortamının oluşmasına sebep olmuştur.

Hindistan’da uzun süre “Arap ” rakamları kullanılmış sıfırı(0) ilk kez Hintli matematikçiler kullanmıştır.

Kast Sistemi

Ariler bölgeye aynı zamanda Kast teşkilatı adı verilen bir sistemi de beraberinde getirmiştir. bildiğiniz gibi eski çağ toplumlarında ve halen günümüzde çok nadir de olsa toplumsal ayrılıklar mevcuttur. Köle ,burjuva, asiller gibi sınıflar mevcuttur. İşte Kast Sistemi de sınıfsal ayrılıkları içeren bir sistemdir. Kast sistemi Hindistan’da toplumsal kaynaşmanın da önüne geçmiştir. Kast siteminin en önemli özelliklerinden biri de sınıflar arasında geçiş yasaktır. Öteki sınıfa geçilemez , oradan biriyle evlenilemez . Sadece kendi sınıfı içinde evlilik yapılabilmektedir.

Hint Uygarlığında yer alan Kast sisteminde var olan meslekler babadan oğula geçmektedir. Kast sisteminde en üstte “Brahmanlar” ( din adamları) Kraştriyalar (asiller ve askerler),“Vaysiyalar (tüccarlar, çiftçiler),“Südralar (zanaatkarlar , işçiler) “Paryalar” adı verilen kesim ise kast sisteminin dışında tutulmuş olan köle sınıfıdır. Kast sistemi incelendiğinde pek çok olumsuz etkisi göze çarpmaktadır. Toplumsal barışın sağlanmasını engellemiş, kişisel gelişimin önünü kapatmıştır. Hindistan’da yaygın olan dinlerden “Budizm” kast sistemine tepki olarak doğmuştur. Kast sisteminin zayıflamasında eşitliğe dayanan Buda dini ile İslamiyet’in etkileri yüksek olmuştur.

#Hindistan #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
    Dilek

    3 Aralık 2020

    Elinize sağlık hocam 👍


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler