İslam’ın Miladı : HİCRET

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 22 Ekim 2020

Hicret kelime anlamı olarak kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen, veya kalben ayrılıp uzaklaşması anlamındadır. Ama bu anlamdan çok bir yerin terkedilerek başka bir yere göç etmesi anlamında kullanılır.  

Hz. Muhammed ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen isimdir. Bu göç Müslümanların devletleşme süreçlerine hız katmıştır.

Medine’de Müslümanlar 1. Ve 2. Akabe Biatı ile Hz. Muhammed’e bağlılıklarını ifade etmiş ve onun isteklerine uyacaklarını ifade etmiştir. Bu davranışın neticesinde 622 yılında Hz. Muhammed ve sahabesi Mekke’den Medine’ye göç etmiştir.

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret güzergâhını gösteren harita

Hicret’in Sebepleri

İslam Hz. Muhammed’le başlamış ve Arap yarımadasından yayılmaya devam etmiştir. Ama bu durum bazılarının hoşuna gitmiyordu. İslam’ın ortaya çıktığı coğrafyada genelde puta tapıyorlardı. Mekkeli müşrikleri bundan hoşlanmadılar ve İslam’ı seçenlere zulmetmeye başladılar. Onları dışladılar, işkence ettiler ve İslam’ın yayılmasını engellemeye çalıştılar. Ne kadar engel olmaya çalışsalar da İslam yayılmaya devam etti. Ama işkenceler durmadan giderek daha da ağır olmaya başladı. O sırada Medine’den onlara davet gelince Hz. Muhammed ve onun takipçileri Medine’ye göç etmek zorunda kaldılar. Medine halkı onları son derece hoşgörülü ve iyimser karşıladılar.  Ayrıca bu göçün Medine’deki kabileler arasında meydana gelen çatışmaları durduracağına inanılıyordu.

Hicretin Sonuçları

Müslümanların büyük bir kısmının Medine’ye gitmesi Mekkeli müşrikleri korkuttu. Hz. Muhammed ve sahabenin kendilerine karşı bir güç olacağından korkuyorlardı. Buna karşı bir tedbir almak için görüştüler. Ebu Cehil’in teklifi üzerine Hz. Muhammed’i öldürme kararı aldılar. Onlar hazırlık için çalışırken Cebrail vasıtasıyla peygamberimiz bu durumdan haberdar oldu. Bu durumu Hz. Ebu Bekir’e anlatarak bir plan yaptılar. Evinden göç için ayrıldığı zaman müşrikleri yanıltmak amacıyla ve kendisine emanet olarak verilen malları yerine ulaştırması için Hz. Ali’yi görevlendirdi. Gece yarısı Hz. Ebu Bekir ile buluşarak Sevr Dağı’na gittiler. Orada 3 gün kaldılar.

  • Hicret’in sonunda Hz. Muhammed devlet başkanı olmuştur. Muhacirler ve Medineli Ensarlar arasında İslam Kardeşlik Sözleşmesi imzalanmıştır.
  • Göç sonucunda İslam’ın yayılması için güvenli ortam oluşmuştur.
  • Hicret olayı Hicri Takvimin başlangıcı olmuştur.
  • Medineli Müslüman olan ve olmayanlar arasında Medine Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme sayesinde inanç, fikir hürriyeti, can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Sözleşme bir anaysa niteliği taşımaktadır.

Medine Sözleşmesi

  • Din ve vicdan hürriyeti sağlanacaktır. Yahudiler kendi dillerinde serbest olacaktır. Yahudiler zulme uğramayacaktır.
  • Medine’deki Müslüman ve Yahudilerin canı ve malı emniyette tutulacaktır.
  • Taraflar, üçüncü şahıslara karşı ortak hareket edeceklerdir. Birbirlerinin haklarını tanıyacaklardır.
  • Kureyşli müşrikler korunmayacaktır.
  • Medine şehri ,dışarıdan yapılacak saldırı karşısında ortak savunulacaktır.

#Hicret #Medine Sözleşmesi #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler