Hazarlar: Yahudi Bir Türk İmparatorluğu

Eski Türk Tarihi Mehmet Selçuk 8 Aralık 2020

Hazarlar, İlk Türk Devletlerinde din anlayışı ile diğerlerinden farklılaşan oldukça önemli devletlerden bir tanesidir. Türklerde Gök tanrı inancı, Şamanizm ve İslam dininin etkili olduğu bilinse de Yahudiliğin etkisi çok hissedilmemiştir. Tarih kitaplarında adını çok yoğun göremeyeceğiniz devletlerden bir tanesi olan Hazarlar Yahudilik inancına bağlıdır. Peki, bu devletin Yahudilik inancına geçişi nasıl gerçekleşti? Gelin Hazarları daha yakından tanıyalım!

Hazarlar ve Yahudilik İnancı

Kafkasların önemli devletlerinden biri olmasının yanı sıra dine saygıları ve farklılıklara açık olmaları nedeni ile dine daima hoşgörü ile yaklaşmışlardır. Hazarların diğer devletlerden farklı dinlere karşı net sınırlar çizmemeleri olmuştur. Öyle ki 861 yılında Kral Bulan tarafından gerçekleştirilen bir yarışmada 3 ilahi dinin temsilcisi bir yarışa tabi tutulmuştur. Her temsilciye diğer 2 dinle ilgili sorular soran Kral Bulan, hangi dinin daha üstün olduğunu söylemelerini istemiştir.

Müslüman temsilci Yahudiliğin Hıristiyanlığa göre daha üstün olduğunu söylerken Hıristiyan temsilci Yahudiliğim Müslümanlığa karşı üstün olduğunu ifade etmiştir. Yarışma sonucunda Yahudiliğin her iki dinin kaynağı olduğu düşüncesine varan Kral Bulan ve yanındakiler Yahudi olmaya karar vermiştir. Söz konusu farklılıkları nedeni ile dikkat çekici olsalar da savaş sahnesinde çok etkin olmayan ve adından söz ettirmeyen Hazarların adını herkes bilmez. Tabii bu geri kalmada din faktörünün de etkili olabileceğini ifade etmek gerekiyor. Zira Müslüman ve Türklük kavramlarının çok yan yana olması Yahudi bir Türk devletinin ötekileştirilmiş olabileceğini de düşündürtmüyor değil.

Kuruluş ve Yıkılış

651 yılında kurulan ve yıkıldıkları 1048 yılına kadar varlıklarını sürdüren Hazarların; Sasani, Rus ve Türk toprakları arasında kalan bölgede hakim olmaları çok kültürlü yapılara sahip olmasına da neden olmuştur. Bizans’ın da Anadolu topraklarına hakim olduğu düşünüldüğünde Hazarlar için çok geniş bir yayılma alanından söz etmek mümkün olmaz.

Adını havzasında kurulduğu Hazar Denizi’nden alan ülkenin en önemli gelir kaynağı ise ticarettir. Çok önemli yollar üzerinde kurulması dikkat çeker. Ülkede han ve kervansaraylarda konaklayan kervanların ciddi manada fazla olduğu söylenir. 1048 yılında yıkıldıklarında ülkenin çok zayıf bir görüntü çizdiği de söylenebilir.

#hazar #imparatorluk #Türk #yahudilik
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler