Haşhaşiler Kimdir?

Kimdir? Mehmet Selçuk 26 Ekim 2020

 Haşhaşiler

Haşhaşiler tarihi 1090 yılında İsmaili din insanı Hassan Sabbah’ın Alamut Kalesini almasıyla başlar. Hasan Sabbah’ın bu kaleyi almaktaki gayelerinden biriside Selçuklularla mücadele ederken ulaşılmaz bir mekan oluşturmaktır. Haliyle kaleye çıkan yalnız dar bir patika yol mevcuttur. Hasan Sabbah, bu kaleyi Selçuklu sultanından alan Alevi Mehdi isimli bir hükümdardan teslim alacaktır.

Alamut Kalesi

Alamut Kalesi Haşhaşin tarikatını barındırıyordu. Haşhaşin Tarikatı çok sıkı ve kurallara bağlıydı. Tarikatın temsilcileri ”davetçiler” manasına gelen ‘dai’lerdir. Dailerin en alt kademesinde “davete cevap veren” anlamına gelen ‘müstecip’ler, en üst kademede ise “delil” manasına gelen ‘hücce’ yani baş dai yer almaktadır.

Haşhaşin Tarikatının Yayılışı

Haşhaşin tarikatı önce İran sonra ise Suriye’ye yayılmıştır. Bu tarikat orta çağ islam dünyasında önemli kişilere etkili bir askeri strateji planı gerçekleştirmesiyle ünlüdür. Dolayısıyla sahip olduğu ünü ve gücü buradan alıyor. Kurucusu da bir din adamı olmasına rağmen dönemin Sünni siyasi ve dini çevrelerini hedef almıştır.Özellikle Abbasi Halifeliği ve onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu Devleti esas düşmanları oldu. İddialara göre müritler suikastten önce haşhaş içip kendilerinden geçtiği düşünülüyor. Bu sayede yaptıkları işin etkisine kapılıp daha istekli yapmaya başlamışlardır.

Hasan Sabbah’ın tek başına başlayarak bu büyük örgütü nasıl kurduğundan bahsedelim biraz. Hasan Sabbah Müritlerini cennet vaadiyle toplayan çok hırslı ve üstün zekalı bir liderdir. Tarihin en çok korkulan ve ilk suikast örgütünü kurmuştur. Bu tarikat adını örgüt liderinin müritlere verdiği haşiş bitkisinden alıyor. Sünni kaynaklarda Hasan Sabbah’ın İslam’ı sapkın bir şekilde uyguladığı söylenirken, Şii kaynaklarda Sabbah’ın adaletli ve eşitlikçi bir lider olduğu belirtilmiştir. Hasan Sabbahın adaletini kaynaklar şöyle yazmıştır; oğullarını bile kayırmayacak kadar adaleti güçlü olduğu, iki oğlunu da kuralları çiğnedikleri için öldürdüğü yazılmıştır.

Haşhaşi ve Fedai Kelimeleri Nerden Geldi?

Haşhaşi ve fedai kelimeleri ilk defa Haçlılar tarafından karalama amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Bu kötü şöhretleri sayesinde, çoğu batı dilinde suikastçi anlamına gelen assasinkelimesi Haşhaşi kelimesinden gelmiştir. “Suikast” kelimesinin İngilizce karşılığı olan “Assasinate” kelimesi bu tarikatın isminin İngilizce’deki karşılığıdır.

#Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] Selçuklu her ne kadar ataerkil bir toplum olsa da kadınlara özel bir önem verilirdi. Hanım kelimesinin köküne bakarsak bile bunu anlarız. Hanım kelimesi aslında ‘benim han-ım’ anlamındadır. Evim, evimin baştacı olarak ta anlamlandırılabilir. Ailenin temel taşıdır kadın. Kadının yeri öylesine özeldi ki, beyin yokluğunda söz sahibi olan kişi yine baş hatun olurdu. […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler