Harf Devrimi

Devrim Tarihi Mehmet Selçuk 11 Mayıs 2021

Harf Devrimi Nedir ve  Ne Zaman Gerçekleşti?

Latin harflerini kabulü olan Harf Devrimi , 1 Kasım 1928 yılında yeni bir yasa ile Arap harflerinden Latin harflerine geçiştir. Bu Latin harflerine geçiş direkt Latin harflerini alma durumu değildir. Latin harfleri birebir alınmamış kelemeler yapılmıştır (Ç, Ş, Ğ, İ, Ö, Ü). Aynı zamanda harflerin okunuşu da yeniden düzenlenmiştir.

Harf Devrimi’nin Nedenleri

Harf DevrimiYeni Türkiye‘nin eski yapı taşlarıyla devam edemeyeceği aşikârdı. Bu değişimlerden biri de Arap harflerinin yetersiz ve zor olmasından dolayı alfabenin değişmesiydi.

Harf Devrimi ile Arap Harfleri Tarih Oldu.

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki dönemlerdeki yazı alışkanlıkları Arap alfabesi ağırlıklı olarak devam etti. Yeniliklerle birlikte bu alfabenin de değiştirilmesi gerekiyordu. Yapılacak değişiklik için iki yol izlenebilirdi; biri Arap harflerine yapılacak bir düzenleme ki bu teklif pek de çözüm niteliği taşımıyordu, diğeri ise Latin harflerinin kabulü idi. Atatürk önderliğinde tüm bu olasılıklar ve fikirler tartışılıp yeni bir karar alındı. Latin harfleri kabul edilecekti fakat olduğu gibi değil. Türkçeye uygun değişiklikler yapıldı ve Harf Devrimi gerçekleştirildi.

Yapılan bu değişikliğin birçok sebebi vardı elbette. En önemlilerinden biri Avrupa’ya olan benzeme isteği ve hayranlıktı. Bir diğeri ise Arap harflerinin Türkçeyi iyi ifade edememesiydi. Yani belli başlı birçok sebep harf reformunu kaçınılmaz hale getirdi. Harf Devriminden sonra yeni alfabe bizzat Atatürk tarafından öğretilmeye başlandı. Ve hızlı bir şekilde ülkenin her yerinde eğitimlerle ve broşürlerle tanıtılıp öğretildi.

Gerçekleştirilen en önemli reformlardan olan Harf Devrimi, özellikle okuma yazma oranında büyük bir değişiklik yarattı. Her geçen yıl okuma yazma oranı,istikrarlı olarak artış gösterdi. Resmi kayıtlara göre 1927 yılında %10,5 olan okuma yazma oranı, 1935 yılında %20,4’e yükseldi.

Harf Devrimine Tepkiler

Harf Devrimi çeşitli örgütler ve kişiler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Birden yaşanan bu değişiklik bazı kesimlerce büyük tepkilere neden olmuş ve kötülenmiştir. Özellikle de ‘Bir gecede cahil bırakıldık’ sözü birçok çevre de benimsenmiştir. Bu çevrelerce her ne kadar Osmanlı‘da okuma yazma oranı daha yüksekti dense de resmi bir dayanağı yoktur ve birçok akademisyen tarafından yalanlamıştır.

#harf devrimi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler