Gök Tanrı İnancı

Kimdir? Mehmet Selçuk 14 Aralık 2020

Eski Türk Devletleri’nin İslamiyet ile tanışmaya başladığı ana kadar hâkim inanışların başında gelen Gök Tanrı inancı Türkler için oldukça değerlidir. Tengricilik olarak da bilinen bu inanışın yakın zamana kadar Türk Şamanizmi şeklinde ifade edildiği de biliniyor.

Tarih kitaplarında çok yaygın bir şekilde kullanılan bu inanışın ne olduğu ile alakalı çok detaylara yer verilmez. Tarih konusunda aydınlatıcı bir rol üstlenen Tarih Evi olarak sizlere Türklerin bu en eski inanışı hakkında detayı bilgi vererek aydınlanmanızı sağlayacağız!

Gök Tanrı İnancı Aslında Ne?

Tengricilik, Macaristan’dan başlayan ve Büyük Okyanus’a kadar uzanan coğrafyada hâkim bir inanıştır. En eski kalıntılarına 3000 yıl öncesine uzanan Çin kaynaklarında ulaşılan bu inanışın Doğu hunlar ve Tue’kue halklarından bahsedilirken kullanıldığını ifade edilebilir. 

İnanışa göre Gök’ün yüce ruhu olarak bilinen Tengri’dir. Bu inanışa göre Tengri, Ötüken ve ataların ruhları oldukça kutsal kabul edilir. Kutsal kabul edilen bu unsurların yanı sıra ağaçlar, göller ve dağların da zaman zaman dua edilen birer nesne olduğu bilinirdi. Ancak Gök Tanrı inancına göre bu unsurlar tanrı kabul edilmezdi. 

Türk ve Moğolların en değerli inanışlarından bir tanesi olarak kabul edilen bu inanışın etkilerini bugün yaşayan pek çok toplulukta gözlemlemek mümkündür. Bu anlamda Altay Türkleri, Çuvaşlar, Sahalar, Finler ve Macarlarda Tengricilik inancını keşfetmek mümkün olur. Gök Tanrı inancına ait olmasa da diğer pek çok dine inanan kimsenin bugün hala Tengricilik anlayışına ait gelenekleri sürdürdüğü bilinir.

Çaput bağlama, mevlit törenleri gibi pek çok adet Türklerin eski alışkanlıklarından süregelir. 

Tengricilik ve Ruh Anlayışı

Gök Tanrı inancına mensup insanların ruh anlayışı oldukça farklıdır. İnsan ve hayvanların birden fazla ruha sahip oldukları inanılır. Genellikle 3 ruha sahip olduğuna inanılan bu canlıların topluluklara göre sahip oldukları ruh sayılarında da farklılık görülür.

Cenaze törenlerinden toplumsal yaşayışlarına kadar her anlamda ciddi farklılıkların olduğu ilk Türk topluluklarında din her konuda değişime kapı aralar. İnsanların öldükten sonra gömülmelerinin dahi farklı ritüellerle gerçekleştirildiği bu inanç sistemi bugün hala yaşamımızın bir parçasıdır.

#Din #Gök Tanrı #Türkler
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler