Anadolu Uygarlığı: FRİGYALILAR

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 3 Aralık 2020

Frigya Uygarlığı Anadolu havzasında kurumuş medeniyet olup Hitiler , Lidyalılar, Urartular ,İyonlar da bu bölgede bulunmaktadır .Anadolu coğrafyası önemli doğal kaynaklara sahip olup bu bölgeye yazı daha geç gelmiştir. Yazı Mezopotamya’da Sümerler tarafından ortaya çıkıp Anadolu’ya Asurlu tüccarlar sayesinde gelmiştir. Bu yazıyla Kızılırmak ve Sakarya nehirleri dolaylarında kurulmuş olan Frigya Uygarlığı’nı tanıyalım.

Tarih

Kızılırmak ve Sakarya nehirleri civarında kurulan Frigya Uygarlığı MÖ.8.yy’da ortaya çıkmış olup 676’da yıkılmıştır. Hint-Ari kökenli bir uygarlık olan Frigler Anadolu havzasına Trakya’dan gelmişlerdir.

Anadolu coğrafyasında yer alan Asur ve Lidyalılar ile bölgeye hakim olmak amaçlı mücadele etmişlerdir. En parlak dönemlerini MÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşamışlar, Hitit  topraklarının neredeyse tümünü ele geçirmişlerdir. MÖ 7’de başa geçen Gordios’un oğlu efsanevi kral Midas , Asurlularla anlaşma yolunu seçmiştir. Midas döneminde başkentin yanı sıra Midas Kenti de çok gelişmişti. Mücadelelerde Lidyalılar öne geçerek onları kısa bir süreliğine de olsa egemenlikleri altına almışlardır. Bu devlete Kırım bölgesinden gelen kimmmerler son vermiştir.

Eskişehir’deki bir Frig kaya mezarıMidas Anıtı (Yazılıkaya).

Frig krallarına “Midas” denilmektedir. İlk kral “Gordios’tur. Yönetim monarşi olup mutlak kral egemenliği hakimdir.

Genel Özellikler

 • Frigya Uygaflığı tarım toplumudur. Çiftçilik ve tarım hayatı gelişmiş, bu sebeple de su kanalları açmışlardır. Tarım onlar için çok önemliydi. bunun kanunlar yaparak tarımı korumayı hedeflemişlerdir. Şöyle ki öküz kesmenin ya da saban kırmanın cezasının ölüm olması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
 • Dokumacılık gelişmiştir.”Tapetes” denilen kilimleriyle ünlüdürler.
 • Friglerde ok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. En büyük tanrıları bereket tanrısı” Kibele (Kubaba)”‘dır .Kayadan mezarları vardır. En büyük tapınakları Pesinus’tadır.(Balahisar)
Gordion’da bir Frig tümülüsü
 • Oyma ve kabarta sanatı gelişmiştir. Gordion’un etrafı surlarla çevrilidir.”Fibula” denilen çengelli iğne kullanmışlardır. Çengelli iğne Urartu ve Geç Hitit Devletleri tarafından da kullanılmıştır.
 • Megaron tipi hol şeklinde bir dikdörtgen ve ocaklı salona açılan evleri bulunmaktadır. Tabanları renkli taşlardan oluşmaktadır. Yassıhöyük denilen yapıyı Anadolu Uygarlığına kazandırmışlardır.
 • Fabl adı verilen ilk hayvan hikayelerinin Friglere dayandığı düşünülmektedir.
 • Müzik aletleri kullanmışlardır. “Panflüt” Friglere aittir.
 • Frigyalılar , Anadolu’nun ilk kuyumcuları olarak bilinir.
 • Eski Çağ’ın önemli göç dalgaları arasında :Amurru (Babil),Akad ,Hum ve Frig göçleri bulunur. Ege göçleri ile birlikte Trakya bölgesinden gelerek Sakarya Nehri dolaylarına yerleşmişleridir.
 • Fenike alfabesinin Batı Anadolu’da yayılmasına katkı sağlamışlardır.

#Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
  Neslihan

  3 Aralık 2020

  Yağmur hocam elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Haçlılardan dolayı biraz buruk içim ama sizi çok seviyorum


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler