FRANSIZ İHTİLALİ

Avrupa Tarihi Mehmet Selçuk 8 Kasım 2020

Fransız İhtilali dünya açısından çok önem arz eden bir gelişmedir. Aslında dünya için bir dönüm noktası diyebiliriz. Dünyadaki toplumsal düzen yıkılarak yeni bir düzen ortaya çıkmıştır. Fransa’da bir ayaklanma şeklinde ortaya çıkmış oradan da tüm dünyaya yayılmıştır.1789 da başlayan ihtilal sonucunda Fransa’da çok sayıda insan ölmüştür.

Fransa’da İhtilalin Sebepleri

Fransa’daki toplumsal düzen yüzyıllar boyu aynıydı. Halk üç sınıfa ayrılmıştı. Soylular, din adamları, ve sıradan halk. Yönetim soylulardaydı. toplumsal eşitsizlik hakimdi. Soylular vergi vermez sıradan halktan alınırdı. Halk yoksulluk fakirlik içinde yaşarken soylulara karşı kinleri gitgide artmaktaydı.

17.yy ‘la birlikte aydınlanma gerçekleşmeye başladı. Coğrafi Keşifler Rönesans’la birlikte hümanizm öne çıktı. Fransa’da özellikle siyaset ve felsefe alanında ortaya çıktı. Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi düşünürler Kral’ın yetkilerinin sınırlandırılması, kanunların üstünlüğü, halk egemenliği, eşitlik, insan hakları, özgürlük gibi hususları savundular. Ayrıca Fransa’da ekonomik kriz nedeniyle halk çok sıkıntı çekmekteydi.

İhtilal ilk olarak danışma meclisi olan Etats Generauxt’da meclisin halk taraflı üyeleri gerçek temsilcilerin kendileri, olduğunu söyleyerek bir anayasa yapılmadan meclisin dağılmayacağını söylediler. Destek gelinde kral anayasa yapmak zorunda kaldı ve kurucu meclis olarak bir anayasa hazırlanmaya başladı.

kral askeri önlemler uygulayınca halk da buna karşı çıkarak 1789’da Parisliler Batille Hapishanesine saldırdılar. Buna karşılık İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi yayınlandı . Ondan sonra 1791 yılında anayasa ilan edilerek Fransa Meşruti Monarşi haline geldi.

Sonuçları

Ancak tüm bunlar yeterli olmadı.1792 yılında krallık kaldırılarak Cumhuriyet ilan edildi ve 1793 ‘de de kral ve kraliçe yargılanarak infaz edildi. Yine de karışlıklar dinmedi. Pek çok sayıda insan öldü. Krallıkla yönetilen devletler ihtilalin kendilerine sıçramasından çok korkuyorlardı. Bu yüzden Fransa’ya savaş bile açtılar ancak yine de o çok korktukları ihtilal düşüncesi onara da sıçradı.

Fransız İhtilali’nin sonucunda demokrasi, millet, vatan, eşitlik insan hakları düşünceleri öne çıktı. Ulus-devlet anlayışı ile din ve devlet işlerinin ayrılmasını savunan laiklik savunuldu.

ihtilal sonucunda çok uluslu devletler parçalanmaya doğru gitmiş ,Osmanlı gibi imparatorluklarda milletler isyan etmiştir. Osmanlı’da Balkan Miletleri isyan ederek Osmanlı’dan ayrılmıştır.

Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

Fransız İhtilali Yeni Çağ’ın sonu Yakın Çağ’ın başlangıcı kabul edildi.

#Eşitlik #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler