FETRET DEVRİ

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 12 Kasım 2020

Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nı Osmanlı kaybetmiştir. Bu savaşın sonucu Osmanlı’ya çok ağır olmuş , Anadolu’da on bir yıl süren taht kavgalarıyla geçen “Fetret Devri” yaşanmıştır.

Fetret Devri olarak 11 yıl süren bu iktidar mücadelesine Çelebi Mehmet son vererek ülkede siyasal iktidarı sağlamıştır.

Fetret Devri

Çelebi Mehmet

Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt’ın beş oğlundan dördü arasında 1402-1413 arasında meydana gelen iktidar mücadelesidir. Yıldırım Timur’a yenilip esir düşünce İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi arasında birtakım mücadeleler olmuştur. TDK tarafında Fetret Devri ” iki padişah arasında geçen padişahsız süre ” olarak tanımlanmaktadır.

Fetret Devri Anadolu’yu siyasi parçalanmaya götürmüştür. Şehzadeler arasındaki savaşta Mehmet Çelebi galip çıkmıştır. Bu iktidar mücadelesine katılmayan tek şehzade “Kasım Çelebi”dir.

Şehzadeler Arası Mücadele

İsa Çelebi Balıkesir’e yerleşmişti. Musa Çelebi ile Bursa’ya hakim olmak için bir mücadeleye giriştiler. Bu mücadeleyi İsa Çelebi Kazandı.

1403’te Çelebi Mehmet İsa Çelebi’ye mektup göndererek Anadolu’yu kendi aralarında bölüşmelerini önerdi ama İsa Çelebi kendisinin “Ulu Karındaş” olduğunu söyleyerek hükümdarın kendisini olduğunu söyleyerek reddetti ve bunun üzerine Mehmet Çelebi Amasya’dan Bursa üzerine yürüdü. Savaşı Mehmet Çelebi kazandı ve Bursa’da hükümdarlığını ilan etti.

Musa ve Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi Bizans’ın desteğini almıştı. Süleyman Çelebi Edirne’deydi. Çelebi Mehmet’le giriştiği savaşı kazanarak Bursa ve Ankara’yı almıştır.

Musa Çelebi ile Süleyman Çelebi’ye üstün olarak Edirne’de üstünlüğünü ilan ermiştir.

Musa Çelebi Sofya’da bulunan Mehmet Çelebi ile mücadeleyi kaybederek Mehmet Çelebi Osmanlı Hükümdarı olmuştur.

Fetret Devri’nin Sonuçları

5 Temmuz 1413’te Fasıla-ı Saltanat yani Fetret Devri kapanmıştır. Çelebi Mehmet Osmanlı Padişahı olmuştur.

Anadolu 11 yıl süren şehzadeler arasındaki bu iktidar mücadelesine sahne olmuş bozulan siyasi birlik Mehmet Çelebi’nin Fetret Devri’ne son vermesiyle birlikte sona ermiştir.

Mehmet Çelebi bozulan siyasi birliği yeniden sağladığından” devletin ikinci kurucusu” olarak kabul edilir.

Mehmet Çelebi diğer kardeşlerinden yaşça daha küçük olmasına rağmen olgunluk ve denge göstermesi de bu mücadeleyi kazanmasında etkili olmuştur. Aynı zamanda Çelebi Mehmet’in Anadolu Medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Amasya’da çok yönlü olarak gelişmiş ve olgunlaşmıştır.

#Çelebi Mehmet #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler