Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı ve Çocukluk Yılları

Kimdir? Mehmet Selçuk 11 Ekim 2020


Fatih Sultan Mehmet

Çandarlılar aile mensuplarından biri olan Hüma hatun ile Osmanlı imparatorluğu padişahlarından II Murat’ın oğulları olan şehzade Mehmet – Fatih Sultan Mehmet Edirne’de dünyaya gelmiştir. Şehzade Mehmet han dünyaya gelmeden önce padişah II Murat küçük beylikler halindeki Osmanlı topraklarını bir arada toplamıştır. Peygamber efendimizin konstantiniyeyi feth eden kumandan ne güzel kumandandır sözüne, kendisi nail olabilmek için konstantiniyeyi fethetmek için girişimde bulunmuştur. Ancak, Germiyanoğulları ve Karamanoğulları’nın Bizans ile birlikte organize olmaları II. Murat’ın fetih girişimini sonuçsuz bırakmıştır.İşte, Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve çocukluk yılları konstantiniyye’nin yani şimdiki adıyla İstanbul’un mutlaka ele geçirilmesi gerektiği öğretilerek geçmiştir.


Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet henüz 2-3 yaşlarında iken babası Sultan ikinci Murad bir gün hocasına şu soruyu sorar; konstantiniye Osmanlı imparatorluğu için çok önemli bir konuma sahiptir. Gelecek nesillerimizin ehemmiyeti için konstantiniyye’nin Fethini şahsım görebilecek midir? diye sormuştur. Hocanın verdiği cevap ise adeta geleceğe ışık tutmaktaydı. O sırada bahçede oynayan Mehmet ile Akşemsettin’ i göstererek, sizi bilmem ama bu ikisinin göreceğinden şüpheniz olmasın demiştir.

Fatih Sultan Mehmet

Şehzade Mehmet’in Çocukluk ve Gençlik Yılları

Mehmet, dört beş yaşlarından itibaren Edirne’de ki sarayda Devlet-i Aliye’ nin kurallarına göre eğitim almaya başlamıştır. Yaşı çok küçük olmasına rağmen verilen bütün bilgileri çok kolay bir şekilde öğrenip uygulamaya geçirmesi hocalarının dikkatinden kaçmamıştır. Derslerden bir türlü başını kaldıramıyan Mehmet, adeta çocukluk yıllarını bir yetişkin gibi geçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet hayatına küçük yaşlarda gittiği Edirne’deki saraydan daha sonra ayrılıp Bursa’daki bir eve getirilerek orada 10 yaşına kadar yaşadığı bilinmektedir. Bir süre sonra o dönemin en önemli ilim ve din alimleri ile birlikte Manisa Sancak beyliğine gönderilmiştir.

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun büyüyüp gelişmesi üzerine bir eğitim alsa da verilen eğitimin temelinde İslam’a hizmet etmek amacı bulunmaktaydı. Osmanlı’da şehzadeler devletin geleneklerini, nasıl yönetilmesi gerektiğini, stratejik kararlar alma yeteneğinin gelişmesi ve askeri yeteneklerinin en üst düzeye çıkmasını öğrenmelerini sağlamak için belirli bir yaştan sonra Sancak beyliğine atanıyorlardı.

Şehzade Mehmet eğitimlerinin ve Sancak beyliğinin yanı sıra Osmanlı aile geleneklerine göre bir meslek seçmesi gerekmektedir. İleride İstanbul’un fethinin temellerini atacak olan top döküm mesleğini seçmiştir.

Şehzade Mehmet’in İlk Tahta Çıkışı

Fatih Sultan Mehmet

Sultan 2. Murat şehzade Mehmet 13 yaşına geldiği zaman tüm yetkilerini oğluna bırakmak istemiştir. Bu düşüncesini yerine getirebilmek için o dönemde ki en büyük düşmanları olan Macarlar ile 9-10 yıl sürmesi hedeflenen bir ateşkes anlaşması imzalanır. Daha sonra şehzade Mehmet 12 temmuz 1444 yılında tahta çıkarak babası ikinci Murat Manisa’ya inzivaya çekilir.

Henüz 13 yaşında olan ve delikanlı olarak bile kabul edilmeyen bir çocuğun tahta çıkmasına devlet erkanı içerisinde birçok yetkili de karşı çıkmıştır. Fakat yapılan itirazlar Sultan II Murat’ın kararını değiştirmesinde etkili olmamıştır. Padişahın 13 yaşında olmasını fırsat bilen Macarlar, II Murat ile yapmış oldukları ateşkes antlaşması’nı yok sayarak Osmanlı imparatorluğu’na saldırı düzenler. Henüz hiçbir savaş deneyimi ve tecrübesi olmayan Sultan Mehmet hemen Manisa’da bulunan babası 2.Murat’a bir mektup yazarak, hemen tahtın ve orduların başına geçmesi gerektiğini bildirir.

Bu çağrısına olumsuz cevap alan Sultan Mehmet, tarihin hiçbir döneminde unutulmayacak olan o sözleri içeren mektubu yazar. İşte o mektupta aynen şöyle der; eğer Sultan iseniz derhal Tahtın ve ordularınızın başına geçiniz, eğer Sultan siz değil de ben isem derhal emrime itaat edip orduların başına geçiniz.

İşte bu sözler karşısında çaresiz kalan II Murat, tekrar tahta çıkarak tarihe Varna savaşı olarak geçen Macarlar ve haçlıların ortaklaşa yaptığı saldırıyı kazanır. Bu başarının ardından ikinci Murat tekrar tahta çıkar ve oğlu şehzade Mehmet’i Manisa valisi olarak Manisa’ya gönderir.

Bir önceki yazımıza gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

#2. murat #fatih sultan mehmet #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

    […] ilk çıkışı ve saltanatta kalışı 1444-1446 arasındadır. Ama henüz küçük bir çocuk olan sultan tam anlamıyla iktidarı sağladı diyemeyiz. Mehmed’den ziyade vezirleri olan […]


  1. […] harem dairesi Fatih Sultan Mehmet tarafından aile yaşamına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurulan bu daire de ki […]


  2. […] fethi ve Fatih Sultan Mehmed üzerine düzinelerce kitap varken Avarlar ile ilgili bilgiler maalesef çok sınırlı. […]


  3. […] gün 2. Mehmet ile Akşemsettin İstanbul’a girerken halk tarafından karşılanırken halk Akşemseddin’i […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler