Fatih Sultan Mehmet

Kimdir? Mehmet Selçuk 11 Nisan 2021

fatih sultan mehmet

30 Mart 1432’de ll. Murad’ın oğlu Mehmet olarak doğup 3 Mayıs 1481’de vefat ettiği hayatı boyunca yaptığı icraatlar ile Grand Turco (Büyük Türk) ve Turcarumİmperetor (Türk İmparatoru) gibi birçok unvan ile anılan ecdadımız Fatih Sultan Mehmet , Tahta çıkış süreci bile sıra dışı olan dahi imparator aynı zamanda bir çağın başlangıcıyla bireysel olarak ilişkilendirilebilen tek insan olma ayrıcalığını da üstlenmektedir.

Tahta Çıkış Süreci

Tahta ilk çıkışı ve saltanatta kalışı 1444-1446 arasındadır. Ama henüz küçük bir çocuk olan sultan tam anlamıyla iktidarı sağladı diyemeyiz. Mehmed’den ziyade vezirleri olan Çandarlı Halil Paşa, Şihabettin Şahin ve Zağanos Paşa arasındaki yönetimde etki sahibi olma yarışı bu iki yıllık saltanatı kayda değer olmaktan çıkarmaktaydı. Çandarlı daha barışa yönelik bir yönetim isterken diğer iki paşa daha agresif bir yönetim sağlama peşindeydi. Hatta bu iki paşa daha bu dönemde İstanbul’u fethetme planları sunmaktaydı. Nitekim iki yıllık süreç sonunda Mehmed’in babası tekrar tahta geçmiştir.

Tahta ikinci çıkışı ve Fatihin saltanatının tam anlamıyla başlaması ise 1451 yılında sultanın düğününden kısa bir süre sonra Çandarlı’dan babasının vefat haberini içeren mektupla Bursa’ya gidip tahta oturmasından sonra gerçekleşmiştir.

2. Mehmed’in Fatih Oluşu

Saltanata geçmesinin hemen ardından hayat amacı haline gelmiş olan İstanbul fethi için çalışmalara başladı. İlk taht macerasındaki veziri Çandarlı hala barışçıl bir politika peşindeydi ve bu fethin olmasına asla sıcak bakmıyordu. Çandarlı’nın fethi engellemeye yönelik bütün çabalarına rağmen kararlı olan padişah kuşatmayı başlattı.

Çandarlı ve Fatih Sultan Mehmet

Fethin gerçekleşmesinden sonra Fatih’in aklındaki imparatorluk ideolojisi ve mutlak hükümdar sistemi yaratma amacı başarıya ulaştı. Bu mutlak hükümdar anlayışı için en başından beri yönetimde etkisi olduğunu düşündüğü Çandarlı’yı idam ettirdi. Ve sonraki divan kabinelerinin tamamını kölelerden yetiştirilen gerçek yetenekli vezirlere verdi. Bu sayede artık saltanatta tek yetkili ve hak sahibi padişah haline geldi. Hatta devletin nizamını korumak için padişahın kardeşlerini katletmesinin doğru olduğunu belirtmesi de yönetimde tek olma anlayışını göstermektedir.

Fatih Sultan Mehmet ‘in Ölümü

Hayatını sefere ve fetihlere adayan dahi kumandanın vefatının da yine bir sefer sırasında gerçekleşmesi pek şaşırılacak bir durum olmasa gerek. 1481’de Ordusuyla bir sefere çıkan ancak fethedilecek yere ulaşana kadar seferin nereye yapıldığını kimsenin asla bilmediği bir sefer yolundayken ordugâhta vefat eden Fatih’in gut hastalığından öldüğü kabul edilse de zehirlendiği de söylenmektedir.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler