Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik

Atatürk Köşesi Mehmet Selçuk 16 Kasım 2020

Cumhuriyetçilik ilkesi milli egemenliğe dayanmaktadır. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Arapça halk anlamına gelen “Cumhur” kelimesinden gelmektedir. Cumhuriyet halk idaresine dayanmakta olan , gücünü halktan alan bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik herkesi eşit görüp ayrımcılığı reddetmektedir. Cumhuriyet rejimi ile birlikte temel hak ve hürriyetler güvence altına almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti : insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı ,Demokratik , sosyal bir hukuk devletidir.

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri

Atatürk vatandaşla sohbet ediyor (30 Aralık 1931).jpg
 • Cumhuriyetçilik ilkesi “Halkçılık ” ilkesiyle doğrudan alakalıdır. Yani Cumhuriyetçilik ilkesine uygun gelişmeler Halkçılık ilkesin de uygundur.
 • Cumhuriyetçili ilkesinden asla taviz verilmeyeceği özellikle belirtilmiştir.
 • Cumhuriyet rejiminde yöneten kişiler seçimle başa gelir. Seçimler düzenli olarak zamanında yapılarak milli iradenin hakimiyeti kuvvetlendirilir.
 • Cumhuriyetçilik oligarşi , monarşi ve teokrasi yönetim biçimlerini reddeder.
 • Cumhuriyetçilik milli egemenlik anlayışını benimsemektedir.

Cumhuriyetçilik İlkesine Uygun Gelişmeler

Atatürk milli egemenliğe dayanan bir devlet düzeni kurmak için bit takım inkılaplar gerçekleştirmiştir.

 • TBMM’nin açılması
 • Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunması
 • Ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • Çok partili hayata geçilmesi
 • Cumhuriyetçilik kapsamında Amasya Genelgesi’nde ‘Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtarır” hükmünün benimsenmesi

Mustafa Kemal Diyor ki:

Atatürkçülük Ve Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik

“Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.

Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz.

Cumhuriyet, ahlâkî fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık, korkuya ve tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil ve rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bunlardan ibarettir.

Cumhuriyette son söz , millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunu o yapar. Hükümete güvenoyu verir ve düşürür…

Cumhuriyet rejimi demek , demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk , o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

#Cumhuriyetçilik #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar

  […] geçmiştir. Kelimenin aslı Yunanca “laikos”‘tur. Laiklik ilkesi için de Atatürk‘e göre taviz verilemeyecek olan ilkelerden biridir. Laiklik Cumhuriyet’in temel […]


 1. […] olmak üzere bir bütün olarak düşünülmelidir bu iki devlet. Özellikle son dönemlerdeki Doğu Akdeniz meselesiyle birlikte Kıbrıs’ın önemi daha fazla belli […]


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler