Yabancı Tarih

...
ROMA İMPARATORLUĞU

İlk Çağ Tarihi

Roma, Mö.753’te “Romulus” tarafından günümüz İtalya’sının bulunduğu coğrafyada kurulmuştur. Roma İmparatorluğu ilk felsefenin ,kanunun ,…

Devamını oku
...
Fenikeliler

İlk Çağ Tarihi

Fenikeliler Doğu Akdeniz’de kolonicilik ile uğraşan bir Lübnan kıyılarında uygarlık olup bunlardan en bilineni Kartaca’dır….

Devamını oku
...
Anadolu Uygarlığı: FRİGYALILAR

İlk Çağ Tarihi

Frigya Uygarlığı Anadolu havzasında kurumuş medeniyet olup Hitiler , Lidyalılar, Urartular ,İyonlar da bu bölgede…

Devamını oku
...
Hint Uygarlığı

İlk Çağ Tarihi

Hint Uygarlığı MÖ.10.000’lere kadar gitmekle birlikte kültürü günümüze kadar gelmiştir. Hindistan’a coğrafi açıdan baktığımızda Asya…

Devamını oku
...
Tarihin Çağlara Ayrılması: İLK ÇAĞ

İlk Çağ Tarihi

Tarihi devirler özellik ve zamanlarına göre çağlara ayrılmıştır. Yazının bulunması tüm dünyayı etkileyecek İlk Çağ…

Devamını oku
...
Tarih Öncesi: TAŞ DEVRİ

İlk Çağ Tarihi

Yazının bulunmasına kadar olan dönem Tarih Öncesi Dönem olarak adlandırılmaktadır. Tarih öncesi dönem taş tunç…

Devamını oku
...
İki Savaş Arası Dönemde Avrupa

Yakın Tarih

İki Savaş Arası Dönemde Dünyada Kültür, Bilim, Sanat ve Edebiyat İki savaş arası dönemde Avrupa…

Devamını oku
...
1929 Dünya Ekonomik Buhranı

Yakın Tarih

1929 Dünya Ekonomik Buhranı ABD’de başlamış etkilerini de tam anlamıyla 1930’ların sonunda hissettiren  ve yıllar…

Devamını oku
...
2.Dünya Savaşına Genel Bakış

Yakın Tarih

20.yy ‘da meydana gelen 1. ve 2.Dünya savaşları tüm dünyayı olumsuz biçimde etkilemiştir. 1.dünya savaşının sonuçları…

Devamını oku
...
LİDYALILAR

İlk Çağ Tarihi

Lidyalılar Anadolu’da kurulmuş ,doğudan gelerek , Gediz ve Menderes nehirleri dolaylarına yerleşmiştirler. olan Biz onları…

Devamını oku
  • Arşivler