Çaldıran Meydan Muharebesi

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 19 Aralık 2020

Çaldıran Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında geçen bir savaştır…

Çaldıran Muharebesi

Çaldıran Muharebesi bazı kaynaklarda Çaldıran Meydan Muharebesi, bazı kaynaklarda ise Çaldıran Savaşı olarak geçer. Bu savaş Safevi Sultanı Şah İsmail ile Osmanlı Padişahı 1. Selim arasında 23 Ağustos 1514 tarihinde geçmiştir. Savaş günümüz İran Devleti topraklarında, Maku şehri yakınlarında olan Çaldıran Ovasında geçmiştir. Muharebe Safevi ordusunun düşmesi ile bitmiş ve Osmanlı devleti kazanmıştır… Bu savaşı her ne kadar Osmanlı kazanmış olsa da Osmanlı devletine uzun vadede zararlar vermiştir. Buna örnek vermek gerekirse Anadolu da Sünni ve Alevi çatışmaları başladı diyebiliriz. Tabi zararları olduğu kadar da faydaları da oldu. Klasik kazançlar dışında mesela Anadolu üzerinde geçici olarak Şii sorunu çözüldü. En büyük avantajlardan biriside Kars ve Van hariç Doğu Anadolu genel olarak Osmanlı devleti denetimi altına girdi.

Savaşın Nedenleri…

Savaşın ana nedeni uzun süredir devam eden Osmanlı Devleti ile Safevi Tarikatı arasındaki anlaşmazlık ve kavgalardır. Bu tartışmaların büyüklüğünü anlatmak gerekirse şu örneği verebiliriz: Osmanlı Padişahı olan 2. Beyazid, Şah İsmail’in babasının öldüğünü duyunca “Haydarın ölümünü duymak beni çok mutlu etti, sevincimi kat kat arttırdı.” demiştir. Şeyh Haydar’ı (Şah İsmail’in babası) takip eden topluluk yani kızıl başlar içinde “yolunu şaşırmış sürü” ve “Allah onlara lanet etsin!” demiştir.

2. Beyazıd Kızıl başları çok büyük bir tehdit olarak görmüştür. Nedeni ise Anadoluda çok büyük bir topluluk kurmuş olmalarıdır. Bu yüzden isyan çıkarmalarından veya yeni bir devlet kurmalarından korkmuştur. Korkularıda bir süre sonra gerçekleşmiştir. Kızıl başlar devlet kurmak için günümüzün İran topraklarına göç etmeye başlamışlardır. Bu yüzden 2. Beyazıd İran’a göç eden ve etmek isteyen kişilerin hepsine idam emri vermiştir. Bazılarını ise Anadolu dan Mora ya (Yunanistana) göndermiştir. Kızıl başlar bu olanlara daha çok sinirlenmiş ve aradaki kavga daha çok büyümüştür.

Savaşın diğer nedeni ise Şehzade Selimin tavırlarıdır. Şah İsmail Erzincan’ı ele geçirdiğinde, oranın Osmanlı toprağı olmamasına rağmen yinede Şehzade Selim sinirlenmiştir. Bu yüzden Şehzade Selim o topraklara saldırmış ve büyük ganimet elde etmiştir. Bunun üzerine Şah İsmail ganimetin iade edilmesini istemiş ancak Selim reddetmiştir. Bunun üzerine Şah İsmail 2.. Beyazıd’a elçi göndermişcve bütün olanları mektupta anlatmıştır. Beyazıd her ne kadar elçiyi çok iyi ağırlasada istekleri görmezden gelmiştir… Bu olaylar üzerine savaş çıkmış ve Osmanlı Devleti kazanmıştır.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler