BEDİR SAVAŞI

İlk Çağ Tarihi Mehmet Selçuk 28 Ekim 2020

Bedir savaşı Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen bir savaştır. Bedir savaşı Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır

Bedir yer olarak Medine’nin güneybatısında yer alan bir kasabadır. Halkta burada konaklayan kervanlardan ettikleri hizmet karşılığı aldıkları paralarla geçinen hayvancılıkla uğraşan bedevilerdi.

Savaştan Öncesi

Melekler Müslümanlara yardıma gönderiliyor, Balami‘nin Tarihnamesi

Hicretle birlikte Müslümanlar Mekke’den Medine’ye göç etmişler ve mal varlıkları geri alamamışlardır. Müslümanlar hicretten sonra birçok kervan yağmalayarak Mekkeli müşrikleri kışkırtmışlardır. Bedir savaşı d aslında bir yağmalama sonucunda çıkmıştır.

Müslümanlar mal varlıklarını Mekke’de bıraktıklarından dolayı bu zararı karışmak istiyorlardı. Bu zararı karışmak amacıyla Şamdan dönmekte olan Mekke kervanını yağlamayı düşünmüşlerdir. Ancak kervan yön değiştirmiştir.624 Ebu Sufyan idaresinde ticaret kervanı Suriye’ye gitti. Hz. Muhammed bunu duyunca ashabını topladı ve bu malların bedirde ele geçirebileceğini söyledi. Mekkeliler Müslümanların kervana saldırmak için hazırlandığını duyunca Müslümanların üzerine yürümeye karar verdiler. Mekkeliler 950 civarı kişiyle Mekke’den Bedir doğru yola çıktılar. İki ordu karşı karşıya geldiler.

Müslümanları komutasında Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerde ise Ebu Cehil’in komutasındadır. Bedir kuyuları askerlerin su ihtiyacını karşılamak adına stratejik bir yer olduğu için Müslümanlar ordugahı oraya kurmuştur. Bedir savaşı Hz. Muhammed komutasında yapılıp kazılan ilk savaştır.

Savaşın Sebepleri

 • Mekkeli Müslümanların hicret dolayısı ile Mekke’de kalan mallarında dolayı uğradıkları karışılmak istemeleri
 • Müslümanların Mekkelilere ait kervanlara saldırması
 • Mekkeli müşriklerin İslamiyet’in yayılmasını engellemek
 • Müslümanların İslamiyet’i yayma arzusu

Savaşın Sonuçları

 • Savaşın sonucunda alınan malların beşte biri devlete kalırken geri kana kısmı ise savaşta katılanlar arasında pay edilmiştir.
 • Savaş Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.
 • Savaşta Mekkeli esirler 10 Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
 • Bu savaşın sonuçları arasında en önemli Hz. Olan güven artmıştır.
 • Mekkeli müşrikler savaşın öcünü almak için Uhud ve Hendek savaşı yapacaktır.
 • Ticari olarak Şam’da Müslümanların gücü arttı.

Kur’an da Bedir Savaşı ile ilgili Ayetler

“Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Karşıtlar da Bedir’de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez.”(Al-i İmran 140)

“Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin.”(Nisa 71)

#Hz.Muhammed #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler