Avarlar: İstanbul’u İlk Kuşatan Türk Kavmi

Eski Türk Tarihi Mehmet Selçuk 16 Aralık 2020

İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmed üzerine düzinelerce kitap varken Avarlar ile ilgili bilgiler maalesef çok sınırlı. İstanbul’u Bizans elinden almak için seferler düzenleyen ve ciddi kuşatmalar gerçekleştiren Avar İmparatorluğu Türk adını tüm dünyaya yaymıştır. 

Yaşadıkları dönemin en değerli devletlerinden bir tanesi olan Avar İmparatorluğu 565 yılında Bayan Kağan tarafından kurulmuştur. Başkenti Segedin olan imparatorluğun hüküm sürdüğü topraklar bugün Avrupa’nın en önemli coğrafyasıdır. Macaristan, Ukrayna Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Avusturya, Slovenya, Sırbistan ve Romanya’nın bulunduğu yer Avarlar’ın hakimiyet alanıdır. Varlığını 250 yıl boyunca sürdüren Avar Kağanlığı’nın Biazns’a kan kusturduğu bilinir.

Avarlar Nasıl Ortaya Çıktı?

Avarların ortaya çıkışında en önemli rolü Göktürkler üstlenmiştir. Orta Asya coğrafyasında çok güçlü bir topluluk olan Göktürkler kendilerine rakip olabilecek bütün boyları kılıçtan geçirir. Susan/Jujan hanedanının son bulması sonrasında bu hanedanın Hunlara sığınması Göktürler için ciddi bir tehdit olarak kabul edilir. Bu nedenle de Akhunlar Avrupa topraklarına kadar sürülür. En nihayetinde Akhunlara son verilir.

Akhunlar döneminden kalan ve parçalanan topluluklar Avar boyundan olan Bayan’ın bayrağı altında toplanınca devletin adı Bayan Kağan’ın boyu olan Avar olarak belirlenmiştir. Kuruldukları bölgede en güçlü devletler arasında yer alan Avarlar’ın Bizans ve Frenklerle birlikte süper güç olarak adlandırıldığı bilinir. 

Avar Kağanlığı’nda Kültür ve Gelenek

Avar halkı Türk olsa da yaşadıkları bölgenin geleneklerinden ciddi manada etkilenmişlerdir. Dil olarak Türkçeyi benimseyen Avar İmparatorluğu göçebe bir yaşam tarzına sahiptiler. Bu nedenle de devletin federatif bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Savaşta ok ve yay ile cengaverlikler sergileyen orduları bulunan Avarlar’ın ok ve yaya verdikleri kıymeti bayraklarından keşfetmek mümkündür.

Avar kültüründe kölelik asla kabul görmüyordu. Bu nedenle 6. yüzyılda esir edilen 10 bine yakın insan köleleştirilmek yerine öldürülmüştür. Biraz zalimce bir davranış olsa da Avar topluluğunun köleliği kabul etmediği görülür. Sanatsal anlamda Türk, Pers ve Çin izlerinin gözlemlenebildiği Avar halkının İstanbul’u defalarca kez kuşatıp alamamaları bu konuda ciddi bir zayıflığa neden olur. Bizans ile çatışmalar neticesinde yaşanan sorunlar devletin 882 yılında ortadan kalkmasına neden olur.

#avarlar #istanbul #Türkler
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler