Tanrı’nın Kırbacı :ATİLLA

Kimdir? Mehmet Selçuk 14 Kasım 2020

Tanrı’nın Kırbacı olan Atilla Avrupa Hun Devleti’nin hükümdarıdır. Atilla zamanında (434-453) Avrupa Hun Devleti en parlak zamanını yaşamıştır. Atilla Avrupa’da büyük bir korku yaratmıştır. Bu korku ve dehşet sebebiyle “Tanrı’nın Kırbacı” ya da “Cesur Kavimlerin Efendisi” sıfatlarıyla tanınmaktadır.

Atli.jpg
Hun imparatoru, kendisini bizzat gören Bizans tarihçisi Priskos‘un tasvirine de uygun olarak, kısa boylu, hafif çekik gözlü ve yanık tenli olarak resmedilmiştir.

Hayatı

Atilla 395 yılında Muncuk Han’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Atilla iyi bir yöneticiydi. Devleti kardeşi Bleda ile yönetmiş 445 de kardeşi ölünde tek hükümdar olmuştur.

Atilla’nın Germenlerle yaptığı mücadeleler efsanelere de yansımıştır. Germen efsanelerinde Atilla yardımsever ve iyiliksever bir hükümdardır. Nibelungen Destanı’nda anlatılmıştır. Destanda Atilla’dan “Etzel” adıyla bahsedilmiştir.

Atilla’nın Savaş tanrısı Ares’in kılıcına sahip olduğu düşünülmüş bu yüzden de Dünya’ya hükmedeceğine inanılmaktaydı.

Avrupa Hunlarında Atilla’dan sonra hükümdarlık babadan oğula geçmeye başlamıştır.

Atilla’dan sonra Avrupa Hun Devleti çöküşe girmiştir. 453 yılında ölmüştür. Atilla’nın mezarının yeri bilinmemekle birlikte cenazeye katılanlar da öldürülmüştür.

Atilla Zamanı Avrupa Hun

Attila zamanındaki Hun toprakları.

Hunlar batıya giden kısmı haricinde birazı Anadolu’ya diğer bir kısmı da Balkanlara gitmiştir. Balkanlara gidenlerle Balamir’in öncülüğünde Avrupa Hun Devleti kurulmuş oldu. Uldız ,Karaton gibi hükümdarları olmuş ancak en parlak zamanı Atilla Dönemi’nde yaşanmıştır.

Atilla Bizans Devleti’ni baskı altına almış, Theodosisos ile mücadele sonucunda 434 Margus Barışı imzalanmıştır. Bu barış Konstantia önünde yapıldığı içinde “Konstantia Barışı olarak da adlandırılmaktadır. Bizans, anlaşma hükümlerine uymayarak Hun kaçaklarını himaye etmiş, Akatir İsyanı’nı destelemiştir.

Atilla zamanında Bizans’la pek çok mücadele anlaşmazlık meydana gelmiştir. Avrupa Hun Devleti ile Bizans arasındaki sorunların çözümünde Bizans adına Priskos Avrupa Hunları adına da Edekon görev akmıştır.

Doğu ve Batı Roma üzerinde hakimiyet kurmuştur. Batı Roma İmparatoru 3.Valentinianus’un kız kardeşi Honoria, Atilla ile nişanlanmak için yüzük göndermiş Atilla’da çeyiz olarak Honoria’nın payına düşen Batı Roma toprağının yarısını istemiştir. İmparatoru ret cevabı vermesi üzerine Atilla 451 yılında Galya Seferi’ne çıkmıştır. Meydana gelen bu savaşın kesin galibi belli değildir. İki tarafta şiddetli kayıplar vermiştir.

Priskos (sol), Attila sarayında Roma elçi heyeti ile ΙΣΤΟΡΙΑ (ressamın yanlış yazdığı tarih, ΙΣΤΩΡΙΑ) tutuyor. 

Atilla’yı ziyaret etmiş olan Romalı tarihçi Priscus şöyle demektedir: O, tüm dünyanın ondan ürkmesi için doğmuş ve tüm kavimleri sarsmıştır. Herkes onun hakkında duyacağı dehşet verici bir haberin kendisine ulaşacağı korkusu ile yaşamıştır. Misafirleri altın ve gümüş kadehten ,o ahşap bardaktan içmektedir.

#Avrupa Hun Devleti #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler