Atatürk İlkeleri: Halkçılık

Atatürk Köşesi Mehmet Selçuk 6 Kasım 2020

Halkçılık İlkesi oluşmasında Atatürk’ün düşünceleri etkili olmuş, düşüncelerinde oluşmasında karşılaştığı öğretmenler, dönemin gazetecileri , meydana gelen siyasi olaylar etkilemiştir. İlkeler ihtiyaçtan doğmuştur. Tam bağımsızlık benimsenmiştir.

Halkçılık ilkesinin Türk İnkılabındaki yeri ve önemi | Ataturkicimizde.com

Halkçılık İlkesi

Halk, bir ülkede oturmakta olan ülkeyi vatan bilen her şeyini o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür .Halkçılık Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik ilkesinin bir sonucu olarak doğmuştur. Atatürk bunun için”” Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir .”” Demiştir. Halkçılık ilkesine göre:

  • Halkçılık ilkesine göre kanun önünde dil, din ,ırk gözetmeksizin tüm insanlar eşittir.
  • Sosyal devlet anlayışı olmakla birlikte halk değil devlet halk için çalışır .böylece halk iyi olursa devlette iyi olur.
  • Sınıf ayrımı yoktur bunu reddeder, herkes eşittir.
  • demokrasi halk egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.
  • Devlet halkın sosyal güvenlik ve adaletini sağlar. Halkın hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.
  • Atatürk’e göre Halkçılık ilkesi siyasi alansa demokrasinin karşılığıdır.
I. Halkçılık - ATATÜRK İLKELERİ

Halkçılık ilkesine uygun gelişmelerden bahsedecek olursak cumhuriyetçilik ilkesine uygun her gelişme halkçılık ilkesinde de uygundur. Örneğin TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması vb.

Doğrudan Halkçılık ilkesiyle ilişkili olanlar: Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi, Aşar vergisinin kaldırılması, Unvan ve lakapların kaldırılması, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,

Millet mekteplerinin açılması, Medreselerin açılması, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması ,Harf inkılabının yapılması ,Türk Dil Kurumunun açılması dolaylı olarak halkçılıkla ilgili olan inkılaplardır.

Halkçılık ilkesi Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin programına tanımlamıştır “Bizim için insanlar yasa önünde tamamen eşit muamele görmek zorundadır. Sınıf, aile fert arasında bir ayrım yapılamaz. Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz.“

“Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayiş hâkim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır

Bizim görüşümüz-ki halkçılıktır– kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır.”

“İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamız ile tespit edilmiştir.”

Mustafa Kemal Atatürk

#Atatürk İlkeleri #Halkçılık #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler