ANKARA SAVAŞI

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 11 Kasım 2020

Timur Anatolia campaign.jpg
Timur’un Anadolu Seferi (1400-1403)

Ankara Savaşı Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında 1402 yılında Ankara Çubuk Ovası’nda meydana gelmiştir. Ankara Savaşı’nın sonucu Osmanlıya çok ağır olmuştur. Bu savaşın sonucunda Osmanlı Fetret Devri olarak bilinen bir iktidar mücadelesi dönemine girmiştir.

Savaş Öncesi

Yıldırım Beyazıt öncesinde Osman Gazi, Orhan Gazi ve 1. Murad devleti o güne getirmiş, baklanlara doğru genişletmiş ancak Anadolu’da tam anlamıyla bir birlik sağlanamamıştı. Yıldırım Beyazıt ise bir yandan İstanbul’u fethetmeye çalışırken bir yandan da Anadolu’da siyasi birliği sağlamak için fetihler yapmaktaydı. Sınırlar orta Fırat’a kadar dayanınca bu Timur’un dikkatini çekti. Timur Türkistan’dan başlayıp İran’a kadar uzanan bir hakimiyet alanındayken kendini İlhanlıların vasisi sayarak Anadolu’da hak iddia etmekteydi.

Ankara Savaşı

Karakoyunlu hükümdarı ile Celayiroğlu hükümdarı Timur’dan kaçarak Osmanlıya sığınınca Timur ve Beyazıt arasında münasebetler başladı. Timur sığınanları geri istedi ancak Beyazıt onu reddedince Timur ona gözdağı vermek amacıyla Anadolu beyliklerini Osmanlı devletine karşı kışkırttı.

Timur Yıldırım Beyazıt’tan Osmanlının kendisine bağlanmasını istedi bu da savaşın ana gerekçesi oldu. Savaş böylece başlamış oldu. Timur ve Beyazıt arasında mektuplaşmalar gittikçe onur kırıcı olmaya başlamıştır. Hatta Yıldırım Beyazı bir mektubunda “Sen gelmezsen ben gelirim” diyerek savaş isteğini açıkça bildirmişti.

Yıldırım Beyazıt Memluk taraftarı olan Dulkadiroğlularının elinden Elbistan ve Darende’yi alması sonucunda Osmanlı ile Memluklerin ilişkisi bozuldu ve buna karşın Memlukler Timur’un yanında Osmanlıya karşı cephe aldılar.

Genel Sonuçları

Osmanlı bu savaşta Karatatarları ,Sırp despotu Stefan Lazareviç’i ve Tesalyalı Ulahları yanına çekmiştir. Timur’un yanında ise Memlukler yer almaktaydı.20 Temmuz 1402 sabahı iki ordu karşı karşıya geldi. Beyazıt Niğbolu’da uyguladığı hilal taktiği ile savaşa başladı. Timur Sivas dahil birçok şehri yağmalamıştır. Ankara Savaşı’nın sonucunda Osmanlı çok ağır bir yenilgi almıştır. Savaşın Osmanlı açısından kaybetme sebepleri:

Osmanlıya bağlı olan bazı beyliklerin taraf değiştirerek Timur’un tarafına geçmesi,

Timur’un ordusunda fillerin bulunması, asker ve ordusunun Beyazıt’tan daha güçlü olması

  • Osmanlı kaybetmiş Yıldırım Beyazıt esir alınmış çocuklarından Mustafa Çelebi rehin alınmıştır.
  • Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuştur. Beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
  • Osmanlı uzun bir süre olan taht kavgalarıyla geçen bir Fetret Devri’ne girmiştir.
  • Osmanlı’nın Bizans üzerindeki baskısı azalmıştır. Böylece İstanbul’un fethi gecikmiştir.
  • Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasıyla beraber bir karmaşa meydana gelmiş, Ekonomik ve Siyasi bütünlük bozulmuştur.
  • Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Osmanlı Egemenliğine karşı isyan ederken Balkanlarda isyan olmamıştır bu da Osmanlı’nın Balkanlarda başarılı bir politika izlediğini bize göstermektedir.
Timur tarafından hapsedilen I. Bayezid

Timur’un Beyazıt’ a Mektubu

Avrupa’da Hristiyanlara karşı bazı zaferler elde ettin. Kılıcın peygamber tarafından kutsandığından ve Kur’an’ın akidelerine uygun davrandığından kafirlere karşı başarılı oldun ve bunlar İslam dünyasının sınırı ve siperi olan ülkene karşı harekete geçmememin tek nedenidir. Aklını kullan, düşün, pişman ol ve başının üstünde sallanan öcümüzden kurtul. Bir karıncadan başka bir şey değilsin ve neden filleri tahkik ediyorsun? Yoksa ayaklarıyla seni ezerler.

#Timur #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler