Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)

Selçuklu Tarihi Mehmet Selçuk 10 Aralık 2020

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş

Anadolu Selçuklu Devleti, 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleymanşah tarafından Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak kurulmuştur…

Kutalmışoğlu Süleymanşâh Dönemi (1077-1086)

Sultan Melikşah’ın emri üzerine Kutalmışoğlu Süleymanşah, Anadolu’ya girmiş ve İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçirmişti. 1077 yılında ise devlentini kurmuş ve o büyük tarihi başlatmıştı. Kutalmışoğlu Süleymanşah’ın en büyük avantajı ise Bizans ile sınırlarının olmasıydı. Bizans’ın iç karışıklıkları sayesinde devlet daha çok büyümüştü. Bu sırada kardeşini Mansur isyan çıkartmıştı ama Sultan Melikşahın gönderdiği Emir Porsuk önderliğindeki ordu ile Mansur’un isyanını bastırmış ve bir süre daha ortalığı sakinleştirmişti.

1085 yılında ise ani baskınları sayesinde Antakya kalesi ele geçirilmişti. Bu olay üzerine Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş ile arası bozulmuştu. Sultan Tutuş ile destekçileri, Süleymanşahı Halep yakınlarında yenilgiye uğratmışlardı. Bunun üzerine 1086 yılında Süleymanşah ümitsizliği ve çaresizliği yüzünden intihar etmişti.

I. Kılıç Arslan (1092-1107)

Kılıç Arslan ilk olarak Çakan Beyi (Çaka Beyi) yenilgiye uğratmış ardından da Malatyayı kuşatmıştı ama bu sırada Haçlı ordusunun saldırıları üzerine İznik üzerine gitse de ordumuzun sayısı az olduğu için Anadoluya çekilmek zorunda kaldı. Kılıç Arslan tekrar şansını denese de Haçlı Ordusu Antakya, Kudüs ve Urfa taraflarını ele geçirmiş ve bu bölgelerde krallıklar kurmuştu.

Elinde sadece İç Anadolu kalan Kılıç Arslan şansını Güney Doğu Anadolu bölgesinde denese de burada da çok fazla başarılı olamamış ve Haburu geçerken boğularak şehit olmuştur. Bu olay üzerine oğlu Mesud geçsede kardeşi Şehinşah onu tanımamış ve 1116 yılına kadar taht kavgaları sürmüştür.

Bu şekilde bir çok Sultan gelip geçmiştir… Bazıları çok başarılı olmuş. Bazıları ise hataları yüzünden başarısız olmuştur.

  • Sultan I. Mes’ud
  • Sultan II. Kılıç Arslan 
  • I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
  • I. İzzeddin Keykâvus
  • I. Alâaddin Keykûbâd
  • II. Gıyaseddin Keyhüsrev…

Anadolu Selçuklu Devleti Yıkılış

Tarihçilere göre Anadolu Selçuklu Devleti, Moğol istilası öncesinde her konuda çok iyiydi ama Moğol istilası üzerine ekonomi dahil her şey çökmüştü.

Moğol ordularının istilaları üzerine Selçuklular bir çok kez isyan çıkartsalar da başarılı olamadılar. Hatta isyanlardan birinde Memlüklü Sultanı Baybarstan yardım istediler. Bunun üzerine Baybars ordusu ile Anadoluya gelip buradaki Moğol ordularını yenilgiye uğrattı ama Sultan Baybars ülkesine geri dönerken Moğol orduları çok büyük intikamlar aldı. Bu intikam yüzünden bir çok masum insan hayatını kaybetti. Bu olaylardan sonra Anadolu tamamen Moğolların eline geçti ve 1308 yılında Anadolu Selçuklu yıkıldı.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler