Ülkelerin Tarihleri : Almanya

Ülkeler Tarihi Mehmet Selçuk 7 Aralık 2020

Almanya’nın Güncel Bayrağı

Almanya’nın tarihi, Cermenlerin Roma İmparatorluğu döneminde devlet kurmalarıyla başlar. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dönemiyle 1806 yılına kadar devam eder. Bu döneme kadar ulaşılan en büyük sınırlar günümüzdeki Almanya, Avusturya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya’nın batısı, Hollanda, doğu Fransa ve kuzey İtalya’yı kapsamaktaydı. Almanya’nın tarihi dönemlerini inceleyelim.

  1. Cermen Kabileleri (MÖ 100 – MS 300)
  2. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (846 – 1806)
  3. Rönesans ve Reform (1814 – 1871)
  4. Alman İmparatorluğu (1871 – 1918)
  5. Weimar Cumhuriyeti (1918 – 1933)
  6. Üçüncü İmparatorluk (1933 – 1945)
  7. Bölünme ve Birleşme (1945 – 1990)

Cermen Kabileleri

Cermen kabileleri, 1.yüzyılda Kuzey Almanya’dan doğuya, batıya ve güneye yayıldılar. Arkeolojik araştırmalarda kabilelerinin Roma İmparatorluğu’nun dışında olduğu kanıtlanmıştır. Roma İmparatorluğu ile yapılan savaşlarda savaş stratejisini, savaş taktiklerini öğrendiler ve sınırlarını Roma İmparatorluğunun sınırlarına kadar genişlettiler. MS 100’lerde Cermen kabileleri, Tuna ve Ren nehirleri arasına yerleşip oraya adapte oldular.

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

Cermen İmparatorluğu, Büyük Otto’nun kuruculuğunda 846 yılında Cermanya, İtalya ve Bourgognu’yu kapsayan bir bölgede kurulan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı olduğuna inanılan krallıktır. Uzun bir saltanat döneminden sonra 1806 yılında Napolyon Savaşları’nın sonunda tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür.

Rönesans ve Reform

Napolyon Savaşları’nın ardından yapılan Viyana Kongresi’nde 1814’te Alman Konfederasyonu kuruldu. Bu konferansta Almanya’nın yönetimi Avusturya yöneticilerine bırakılmıştır. Vergilendirme sistemi eyalet ekonomilerini de geliştirmişti. Özellikle genç aydınlar olman üzere birçok Alman, Fransız İhtilali ve milliyetçilik akımının etkisiyle daha fazla kanunsal hak istediler. Bu hareketi temsil eden siyah, kırmızı ve altın sarısı renkler daha sonra Almanya Bayrağına renk vermiştir.

Alman İmparatorluğu

Alman İmparatorluğu ya da İkinci Reich (Almanca: Deutsches Kaiserreich), 18 Ocak 1871’de Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik Alman devletidir. İlk imparatoru I. Wilhelm’in taç giymesiyle imparatorluk resmen kuruldu. Yeni İmparatorluğu Habsburg Hanedanı yerine Hohenzollern Hanedanı yönetti, başkent Berlin yapıldı. Yeni İmparatorluk, Avusturya’yı toprakları dışında bıraktı. 1884’ten itibaren Almanya, Avrupa dışında sömürgeler kurmaya başladı (Alman Sömürge İmparatorluğu). Hızlı büyüyen ekonomisiyle, dünyanın en büyük ekonomisine sahip oldu, ordusu ve donanmasıyla Büyük Britanya’ya kafa tutar hale geldi.

Weimar Cumhuriyeti

Weimar Cumhuriyeti, Almanya’da, Philipp Scheidemann’ın 9 Kasım 1918 tarihinde cumhuriyetin kurulduğunu ilan etmesi ile başlayıp 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler’in şansölye olmasına kadar süregelmiş döneme verilen isimdir. “Weimar Cumhuriyeti” adı tarih yazımı için kullanılan bir terimdir.

Üçüncü İmparatorluk

Hitler’in 1933’te iktidara gelişine karşı Almanların gösterdiği direnişi çok boyutluydu. Gerçi Alman halkının büyük çoğunluğu, Hitler rejimini 1945’e kadar destekledi. Ama münferit gruplar direniş gösterdiler. Bu gruplar, farklı kökenlere, mesleklere ve yönelimlere sahip kadın ve erkeklerden oluşuyorlardı; aralarında işçiler, subaylar, siviller, üniversiteliler ve aristokratlar vardı. Nasyonal sosyalizme karşı en başta ve en kararlı direniş, nazi rejiminin ilk önce karşısına aldığı gruplardan; komünistler, sosyal demokratlar ve sendikacılardan geldi. Bu grupların üyeleri, örgütleri dağıtıldıktan sonra genelde yeraltında veya sürgün yerinde faaliyet yürüttüler. Bu döneme Üçüncü İmparatorluk denir.

Almanya’nın tarihi

Bölünme ve Birleşme

İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından 4’e bölündü. Daha sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucu Federal Almanya Cumhuriyeti ( Batı Almanya ) kuruldu.

Doğuda da SSCB’nin etkisi altında bulunan ve sosyalist devlet sistemine sahip Alman Demokratik Cumhuriyeti ( Doğu Almanya ) kuruldu.

Doğu Almanya’nın ekonomik olarak gelişememesinden dolayı insanlar Batı Almanya’ya kaçmaya başladı. Doğu Alman yönetimi kaçışları engellemek için Berlin Duvarı’nı inşa etti.

Doğu Almanya’da halkın rejime karşı sokağa çıkmasının sonucunda 9 Kasım’a “Utanç Duvarı” olarak da anılan Berlin Duvarı yıkıldı.

İki Almanya 3 Ekim’de resmen birleşti. Berlin Duvarı’nın yıkılışı Soğuk Savaş’ın sona ermesine ve iki Almanya’nın birleşmesine sebep oldu.


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler