Alman Seferi – Kanuni Sultan Süleyman (1532-1533)

Osmanlı Tarihi Mehmet Selçuk 20 Aralık 2020

Alman Seferi

Alman Seferi, 1532 ile 1533 yılları arasında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman önderliğinde Alman topraklarına yapılmış bir seferdir. Osmanlılar, Alman toplulukları tarafından yönetilen Macar toprakları ele geçirmek ve oradaki gücü kırmak için Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna savaş ilan etmişti. Bazı tarihçilere göre hedeflerde Viyana’nın tekrar kuşatılmasıda vardı… Sonuç olarak Alman Seferi Osmanlı İmparatorluğu için başarılı olmuştur.

Savaş Öncesi

Artık çok büyük güç elde etmiş Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman ile Avrupa da çok fazla ilerlemişti. Doğal olarak Avrupalılar bu durumdan tedirgin olmuş ve Osmanlı İmparatorluğunun elinde bulunan bir çok Avrupa şehrini geri almayı hedefliyorlardı. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Macar topraklarında bir kaç kaleye sahipti. Osmanlıların içinde çıkan isyanları fırsat bilerek de bu toprakları geri alabileceğini düşünüyordu. Kanuni Sultan Süleyman Avrupalıların bu hedeflerini biliyordu. Bu yüzden büyük bir sefer yaparak bütün bunları bitirmek istiyordu. Haziran 1532 yılında artık karar alınmıştı ve Osmanlı ordusu yürüyüşe geçmişti.

Savaş Dönemi

Osmanlılar 120.000 asker ve 400 top ile yürüyüşe başlamıştı. Osmanlılar Belgrad’ı geçince Kırım Hanı ve ordusu da destek için Osmanlılara katıldı. Bu destek sayesinde ordu 150.000 askere ulaştı. Osmanlı ordusu hiç zorlanmadan Alman topraklarına girmişti. Yakınlarında da hiç Alman ordusu yoktu zaten. Almanlar Osmanlılarla savaşmaya çekiniyordu. Kanuni Sultan Süleyman artık zaferi kesin görüyordu ve zaferin bir meydan muharebesi ile kazanılacağını düşünüyordu. Bu yüzden İmparator V. Karl’ı meydan savaşına davet etti. Almanlar savaştan çekindikleri için bu meydan muharebesi isteğine cevap vermediler. Kanuni Sultan Süleyman cevap beklerken bir kaç önemli kaleyide feth etmişti. Çok kısa bir sürede Almanların Macar toprağı kalmamıştı. Türk akıncıları da küçük Alman birliklerini ortadan kaldırmıştı. Avrupa Osmanlıların tekrar Viyana’ya saldıracağından korkuyordu.

Macar topraklarındaki zaferden güç alan Osmanlılar Avusturya üzerinede yürümeye başlamıştı. Osmanlı ordusu Viyana önlerinde V. Karl ve ordusuyla karşılaşacağını düşünüyordu ama Almanlardan hiç iz yoktu. Almanlar Mohaç yenilgisine benzer bir yenilgiye daha uğramak istemiyorladı. Bu yüzden meydana çıkıp savaşmıyorlardı. Almanlar gelmeyince Osmanlı artık beklemeyi bıraktı ve bazı kaleler ile şehirleride aldı. Bunlardan biride Graz şehriydi. Graz, Viyanadan sonra en önemli şehirlerden birisiydi. Bu olay Avrupada şok etkisi yarattı. Avrupalılar bütün Avrupanın Osmanlıların eline geçeceğini düşünüyordu…

Avrupalılar barış teklifleri sunuyorlardı. Tam bu sırada Anadolu da isyan çıktı. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman barış yapmayı kabul etti ve çıkan isyana odaklandı. Haziran 1533’te İstanbul Antlaşması imzalandı ve savaş artık resmi olarak bitti. Antlaşmaya göre Osmanlı ele geçirdiği bütün şehir ve kaleleri kendi himayesi altına aldı. Almanlar artık Macar topraklarında hak isteyemedi. Alman İmparatoru, Osmanlı Padişahından daha değersiz sayıldı ve Almanlar, Osmanlıya her yıl 30.000 Duka altın ödemek zorunda kaldı…


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler