AKŞEMSEDDİN

Kimdir? Mehmet Selçuk 20 Ekim 2020

Akşemseddin adını Fatih’le beraber daha çok görüyoruz. İstanbul’un manevi fatihi olan Akşemeddin Fatih Sultan Mehmet’in akıl hocasıdır.

Gerçek adı Şemseddin Muhammed b. Hamza olan Akşemseddin bir alim, tıp hekimidir. Şemsiyye-i Bayramiyye adlı tarikatın kurucusudur.

Hayatı

1390 yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren eğitim almaya başlamış Kuran-ı Kerim’i erken yaşta ezberlemiş, eğitimini aldıktan sonra Osmanlı medresesinde müderris olmuştur.

Hacı Bayram Veli

Akaşemsettin Hacı Bayram Veli’ye gitmiş ve onunla çalışmaya başlamıştır. Hacı Bayram Veli’den hilafet almıştır.1430’da Hacı Bayram Veli vefat eder. Hacı bayram” benim namazımı Akşemseddin kılıversün ve beni ol gasleylesun. Benim haberin ona vasıl eylesüz” diyerek vasiyet bırakmış ve bu vasiyet üzerine Akşemseddin, onun vefatında   yapılması gerekenleri yapmıştır. Hacı Bayram Veli’nin vefatıyla beraber Akşemseddin İrşad makamına geçmiştir.

Fatih Zamanı

Fatih Sultan Mehmet

Akşemsettin isminin asıl öne çıktığı zaman Fatih devridir.2.Murad’ın emriyle 2. Mehmet’in hocalığına tayin edilmiştir. Akşemsettin 2. Mehmet ile Hacı Bayram Veli vasıtasıyla tanışmıştır. Akşemsettin fatih Sultan Mehmet’in akıl hocası olmuş, daima ona yol göstermiştir. Akşemseddin Fatih’e mektuplar yazmış ve bu mektuplarında ona gayret etmesi gerektiğini fethin kısa zamanda gerçekleşeceğini söylemiştir. İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya camiye çevrilmiştir. Camide kılınacak olan ilk Cuma namazının hutbesini Akşemseddin okumuştur. Fatih’in emri üzerine şehit sahabe Ebu Eyyüb El Ensari ‘nin mezarını bulmuştur. Akşemsdedin iyi bir tıp hekimi olmakla birlikte Fatih Sultan Mehmet’in kız kardeşini tedavi etmiştir. Akşemsedin 1459 da vefat etmiştir. Türbesi Süleyman Paşa Cami’nin yanındadır.

Akşemseddin’in İstanbul kuşatması sırasında Fâtih Sultan Mehmed’e yazdığı mektup 

Bir gün 2. Mehmet ile Akşemsettin İstanbul’a girerken halk tarafından karşılanırken halk Akşemseddin’i padişah sanıp çiçekleri ona uzatmıştır. Akşemsettin ise “padişah ben değilim “diyerek yanındaki 2. Mehmet’i gösteriyordu. 2. Mehmet ise “hünkâr benim ama o benim hocamdır çiçekler ona layıktır “diyerek akıl hocasına ne kadar değer verdiğini kanıtlamaktadır.

Eserleri

Akşemseddin pek çok eser bırakmakla birlikte daha çok mutasavvıf alanında eser bırakmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Risaletü’n-Nuriye
 • Hall-i Müşkilât
 • Makamat-ı Elviya
 • Kitabü’t Tıb
 • Def’ü Metain

#Akşemseddin #Türkçe tarih dersleri sitesi
Yorumlar
  Neslihan

  21 Ekim 2020

  Kaleminize sağlık Yağmur hocam..


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
 • Arşivler