2.Dünya Savaşına Genel Bakış

Yakın Tarih Mehmet Selçuk 21 Kasım 2020

20.yy ‘da meydana gelen 1. ve 2.Dünya savaşları tüm dünyayı olumsuz biçimde etkilemiştir. 1.dünya savaşının sonuçları 2. dünya savaşının nedenleri olmuş diyebiliriz.2.dünya savaşı ekonomik, toplumsal, siyasal açıdan pek çok sonuç doğurmuştur. Bu yazıda sonuç ağırlıklı olmak üzere 2. dünya savaşına kısaca bir göz atalım.

Nedenleri

1.dünya savaşının sonucunda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askeri ve hukuki alanda ağır antlaşmalar içeren antlaşmalar imzalanmıştır. Almaya ile ağır bir Versay Antlaşması imzalanmıştır. Bu da Almanya’nın hoşuna gitmedi.

  • 1. dünya savaşının sonucunda İtalya’ya baktığımızda yenen tarafta olmasına rağmen savaştan eli boş çıkmıştır. İstediği gibi davranılmamış ve Mussolini başa geçince İtalya’yı büyük bir devlet haline getirme amacı gütmüştür. Bu savaşının bir nedeni haline gelmiştir.
  • Uzak Doğu tarafına baktığımızda uzak doğu ülkesi olan Japonya bir imparatorluk amacı güderek Avrupa devletlerini Asya’dan atmak istemiştir.
  • Milletler cemiyeti kurulma amacına etkin görevini yapmamaktaydı. İngiltere’nin elinde adeta bir oyuncak haline gelmişti.

Savaşın Siyasi Sonuçları

  • Savaşı müttefik devletler kazanmıştır. Savaşın başlama nedeni olarak görülen Faşizm ve  Nazizm gibi akımlar tasfiye edilerek Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaşmaya başlamıştır.
  • Sömürgecilik olarak başlayan sonradan manda ve himaye adı altında devam eden faaliyet son bulmuş, sömürge olarak bildiğimiz Hindistan, Mısır , Pakistan, Cezayir, Tunus bağımsızlıklarını kazanmıştır.
  • Müttefik devletler ele geçirdikleri bütün toprakların yönetimine el koymuştur. Almanya ve başkent Berlin dört işgal bölgesine ayrılarak İngiltere SSCB Fransa ve ABD’nin yönetimine verilmiştir.
  • ABD , 1. dünya savaşında olduğu gibi savaşa son anda girmiş ve en az etkilenen olmuştur. Savaştan sonra Monroe Doktrini terk ederek bir dünya devleti haline gelmeye başlamıştır. Karşısına en büyük rakip olarak SSCB ortaya çıkmış ve bu iki devlet arasındaki ideolojik ayrılık ve savaşın sonucunda ortaya çıkan sorunlar bu dünya devletlerini iki gruba ayırmıştır. ABD öncülüğünde «Batı Bloku», SSCB öncülüğünde ise «Doğu Bloku «ortaya çıkmıştır.

Savaşın Toplumsal Sonuçları

19.yy başlarından  itibaren meydana gelen savaşlar cephe savaşıydı.. Ama dünya geliştikçe savaşlar da gelişmeye başladı. Savaş artık topluma sıçramıştı.2.Dünya savaşı bu açıdan çok önemlidir. Savaş sadece ekonomik ve siyasi açıdan etki bırakmamış en çok toplumsal açıdan zarar vermiştir. Bu savaş  günümüzde halen etkisini sürdürmeye devam eden acılara bırakmıştır.

1945’te dünyayı yıkıma getiren bu savaş milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına , hasta olmasına sebep olmuştur.

Almanlar tarafından Yahudilere karşı imha hareketleri , biyolojik silahların kullanılması, pek çok masum insan hayatını kaybetti.

Naziler tarafından Auschwitz toplama kampındaki gaz odalarına gönderilmek için seçilen Macar Yahudiler, Mayıs/Haziran 1944.

Bir sayı verecek olursak SSCB’de 20, Almanya’da 7,Polonya’da 6, Çin’de 13 milyon insan hayatını  kaybetmiştir. Savaş sırasında insanlar savaştan kaçmak amacıyla göç etmeye başlamıştır. Avrupa’da ortaya çıkan bu göç hareketi Doğu Avrupa’yı olumsuz etkilemiştir.1945’TE almanlar tarafından tutsak edilen ve zorla çalıştırılan yabancı insanlar , toplama kampından kurtulanlar Almanya’yı terk ettiler.

#2.Dünya Savaşı #Türkçe tarih dersleri sitesi
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
  • Arşivler